• Barevná reprezentace atmosférických jevů ze systému WILLIAM 

   Autor: Krauz Lukáš; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Ústředním tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a ověření vhodnosti barevných prostorů k detekci atmosférických jevů celooblohovým systémem WILLIAM. K dosažení a potvrzení funkčnosti tohoto problému je nezbytné ...
  • Demonstrační systém pro snímání stereoskopického videa 

   Autor: Breitkopf Jiří; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání stereoskopického videa pomocí dvou kamer na speciální montáži a realizací softwarového vybavení, umožňující uživateli nastavení důležitých parametrů snímání stereoskopického ...
  • HDR snímání v astronomii 

   Autor: Del Campo Matyáš; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komprese stereoskopického videa 

   Autor: Toman Jan; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem metod zpracování a komprese stereoskopického videa, zejména se zaměřením na nesymetrické kódování. Dále bylo navrženo experimentální řešení umožňující posoudit vliv ztrátové komprese ...
  • Korekce vyvážení bílé v digitálním videu 

   Autor: Štěpánová Jana; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody interpolace obrazu z Bayerovy masky digitálních fotoapárátů 

   Autor: Macků Vladimír; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Autor: Rautenkranc Petr; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody rekonstrukce archivních videozáznamů 

   Autor: Štych Marek; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody super-resolution pro zpracování digitálního obrazu a videa 

   Autor: Lukeš Tomáš; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Modelování jednoosých optických krystalů 

   Autor: Jílek Jan; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice jednoosých krystalů a problematice výřezu z nich. Teoretická část shrnuje vlastnosti světla, jeho změny při průchodu krystalem samotným, a taktéž podává přehled metod pěstování ...
  • Ověření účinnosti metod pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Autor: Krupička Martin; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá moderními metodami pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky zpracování HDR obrazu a souhrn teorie vztahující se k metodám ...
  • Pokročilé metody pro digitální klíčování obrazu 

   Autor: Nedvěd Jan; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Pokročilé metody pro potlačení šumu v obraze 

   Autor: Šebek Martin; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pokročilé metody pro vyvážení bílé v digitální fotografii 

   Autor: Kanta Michal; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pokročilé metody rekonstrukce obrazu 

   Autor: Buchta Jiří; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Potlačení photobleachingu v super-resolution fluorescenční mikroskopii pomocí digitální filtrace 

   Autor: Terš Vojtěch; Vedoucí práce: Lukeš Tomáš; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Super Resolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI) je nová mikroskopická metoda která umožňuje získat obraz ve vysokém rozlišení, jež překonává limit daný difrakcí světla. Photobleaching, který vede k postupné redukci ...
  • Standardizované metody pro hodnocení obrazové kvality digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech 

   Autor: Zizien Adam; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat a nastudovat techniky použitelné k měření parametrů digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech, navrhnout a implementovat softwarové nástroje k jejich měření a ...
  • Systém pro měření parametrů digitálního fotoaparátu 

   Autor: Rautenkranc Petr; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování obrazu pro autostereoskopický displej 

   Autor: Krupička Martin; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)