Now showing items 1-2 of 2

  • Metody zpracování plenoptických obrazových dat 

   Author: Švihálek Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Až donedávna fotografie představovala pouze dvourozměrný snímek, ale v posledních letech dochází k vzestupu technologií, které zachycují, zpracovávají a zobrazují vícerozměrná obrazová data. Plenoptická kamera je zařízení, ...
  • Zpracování surových obrazových dat z digitálního fotoaparátu 

   Author: Švihálek Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Boleček Libor
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním surových obrazových dat získaných z digitálního fotoaparátu se zaměřením na problematiku algoritmů vyvážení bílé barvy a hodnocením jejich kvality. Teoretická část uvádí možnosti ...