Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza použitelnosti metody kanonické korelační analýzy pro odstranění EMG artefaktu z EEG záznamu 

   Author: Kučera Martin; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   EEG (elektroencefalografie) měří elektrický signál na povrchu hlavy, který se neskládá pouze z elektrické aktivity mozku, ale také z artefaktů. Artefakt je elektrický signál, který nepochází z mozku. Kanonická korelační ...
  • Automatická klasifikace segmentů EEG signálu za pomoci algoritmu DENCLUE 

   Author: Štrobl Jan; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   EEG (elektroencefalograe) mer elektricky potencial z povrchu hlavy. Z duvodu stochas-
  • Komparace metod k-means a k-means++ při použití na reálném EEG záznamu 

   Author: Kolíková Daniela; Supervisor: Štrobl Jan; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce je zaměřena na oblast elektroencefalografie neboli EEG. Měření EEG spočívá ve snímání elektrické aktivity mozku z povrchu hlavy. Naměřený EEG signál má stochastickou povahu a jeho vyhodnocování je obtížné. Metody ...
  • Přípravek pro demonstraci měření invazivního krevního tlaku 

   Author: Štrobl Jan; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)