Now showing items 21-32 of 32

  • Mobilní aplikace Fakturoid pro systém Android 

   Author: Kučera Michal; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Mika Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Mobilní aplikace pro plánování schůzek pro OS android 

   Author: Khol David; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Práce zkoumá standardy iCalendar a CalDAV, které se používají k reprezentaci událostí a přístupu k plánovacím informacím ze serverů. Uvádí aktuální stav platformy Android a představuje několik knihoven, které značně usnadňují ...
  • Mobilní čtečka pro Mighty Freezine 

   Author: Doležal Jiří; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Půlpitel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Případová studie uvedení IT produktu na trh 

   Author: Moravec Ladislav; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sdílený prioritní webový playlist 

   Author: Horský Martin; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Obsahem práce je návrh webové aplikace, která slouží pro přehrávání hudby formou sdíleného webového playlistu. Výsledná aplikace řeší prioritu přehrávání v uzavřené skupině uživatelů. Podstatnou částí práce je řešení ...
  • Sociální sítě, on-line komunity a jejich využití 

   Author: Vosyka Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Půlpitel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vedení projektu mobilních aplikací pro fakturační systém a mobilní aplikace pro iOS 

   Author: Ostatnický Jiří; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Rychtecký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití procesního řízení v praxi 

   Author: Čech Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Půlpitel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webová aplikace pro Seznamovák FITu 

   Author: Janochová Markéta; Supervisor: Wallenfelsová Helena; Opponent: Půlpitel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Webový backend projektu Historie ČVUT 

   Author: Bartoš Vojtěch; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Balík Miroslav
   Tato práce se zabývá webovou aplikaci umožňující správu historických dat o ČVUT a jejich zpřístupnění mobilním aplikacím za účelem prezentace. Aplikace je rozebrána z pohledu analýzy požadavků, návrhu řešení a následné ...
  • Webový portál Divadlo13 

   Author: Hejna Petr; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Zobrazovaní staveb (3D objektů) pomocí rozšířené reality na iOS 

   Author: Šušla Samuel; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Hlavným účelom práce bolo nájdenie optimálneho riešenia pre 3D vizualizáciu budov na iOS zariadeniach. Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre všetky prípady preto boli preskúmané viaceré možnosti a frameworky. Napriek ...