Show simple item record

Imaginary magnetic field in relativistic quantum mechanicsdc.contributor.advisorKrejčiřík David
dc.contributor.authorAlexandra Ridziková
dc.date.accessioned2022-02-10T14:51:18Z
dc.date.available2022-02-10T14:51:18Z
dc.date.issued2022-02-05
dc.identifierKOS-980434787005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99815
dc.description.abstractVýznamnou rovnicou relativistickej kvantovej mechaniky je Diracova rovnica, ktorá nahrádza Lorentzovsky neinvariantnú Schrödingerovu rovnicu. Skúmame nesamozdružený Diracov operátor D_a s komplexným magnetickým poľom na kružnici. Zistíme za akých podmienok bude tento operátor normálny a za akých kvázi samozdružený. Nájdeme jeho spektrum a vlastné vektory. Dokážeme, že vlastné vektory kvázi samozdruženého Diracovho operátoru D_a tvoria Rieszovu bázu, ale netvoria Barinu bázu.cze
dc.description.abstractAn important equation in relativistic quantum mechanics is Dirac's equation, which replaces the Schrödinger equation which is not Lorentz invariant. In this work the non-selfadjoint Dirac operator D_a on circle with a complex magnetic field will be investigated. We will find out under which conditions this operator will be normal and under which conditions it will be quasi-self-adjoint. Its spectrum and eigenvectors will be found. We will prove that the eigenvectors of the quasi-self-adjoint Dirac operator D_a form a Riesz basis, but do not form a Bari basis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrelativistická kvantová mechanikacze
dc.subjectkomplexné magnetické polecze
dc.subjectDiracov operátorcze
dc.subjectkvázi hermitovský operátorcze
dc.subjectelativistic quantum mechanicseng
dc.subjectcomplex magnetic fieldeng
dc.subjectDirac operatoreng
dc.subjectquasi-Hermitian operatoreng
dc.titleImaginární magnetické pole v relativistické kvantové mechanicecze
dc.titleImaginary magnetic field in relativistic quantum mechanicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtampach František
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record