Show simple item record

Construction technology design - Apartment building J Cascades Barrandovdc.contributor.advisorHlava Martin
dc.contributor.authorJan Chalupecký
dc.date.accessioned2022-02-10T23:51:51Z
dc.date.available2022-02-10T23:51:51Z
dc.date.issued2022-02-10
dc.identifierKOS-1199061577405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99811
dc.description.abstractAutor se v této bakalářské práci zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro novostavbu bytového domu J v obytném souboru Kaskády Barrandov. Autor bakalářské práce se v první řadě zabýval posouzením převzaté projektové dokumentace z hlediska chyb, její úplnosti a nevhodných řešení. Následně se zabýval řešením prostorové struktury, technologické struktury, časové struktury a technologickým postupem provedení pilot. Na závěr autor zpracoval výkresy zařízení staveniště pro čtyři technologické etapy doprovázené technikou zprávou. Cílem této bakalářské práce bylo optimální navržení časové a technologické posloupnosti činností s optimálním nasazením pracovníků pro plynulou výstavbu bytového domu.cze
dc.description.abstractIn this bachelor´s thesis, the author deal with the elaboration of a construction technological project for the new construction of the apartment building J in the residential complex Cascades Barrandov. The author of the bachelor's thesis primarily dealt with the assessment of the accepted project documentation in terms of errors, its completeness and inappropriate solutions. Subsequently, he dealt with the solution of the spatial structure, technological structure, time structure and the technological process of execution of piles. In the end, the author prepared drawings of the construction site equipment for four technological stages accompanied by a report technology. The aim of this bachelor's thesis was the optimal design of time and technological sequence of activities with the optimal deployment of workers for the smooth construction of an apartment building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStavebně technologický projektcze
dc.subjectharmonogramcze
dc.subjectzařízení staveništěcze
dc.subjectčasová strukturacze
dc.subjecttechnologická strukturacze
dc.subjectplánovánícze
dc.subjecttechnologický postupcze
dc.subjectConstruction technology designeng
dc.subjectscheduleeng
dc.subjectconstruction site equipmenteng
dc.subjecttime structureeng
dc.subjecttechnological structureeng
dc.subjectplanningeng
dc.subjecttechnological processeng
dc.titleStavebně technologický projekt - bytový dům J Kaskády Barrandovcze
dc.titleConstruction technology design - Apartment building J Cascades Barrandoveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNeumann Pavel
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record