Show simple item record

Labelling of chelator-polymer-antibody/peptide constructs with isotopes of copperdc.contributor.advisorČervenák Jaroslav
dc.contributor.authorMarie Balková
dc.date.accessioned2022-02-08T09:51:21Z
dc.date.available2022-02-08T09:51:21Z
dc.date.issued2022-02-03
dc.identifierKOS-878589381205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99639
dc.description.abstractTato práce se zabývá značením nově navržených konstruktů· mědi-61 a mědi-64. Hlavním cílem této práce je vypracovat literární rešerši, která popisuje použití mědi v pozitronové emisní tomografii a výběr vhodných bifunkčních chelátorů pro izotopy mědi. Dále navrhnout analytickou metodu na zjištění čistoty konstruktů chelátor - polymer - protilátka a jejich následné značení 61Cu a 64Cu. V experimentální části byla popsána kontrola kvality mědi a shrnuty postupy značení jednotlivých konstruktů. Výsledkem experimentální části jsou označené konstrukty.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on labelling of newly designed constructs of copper-61 and copper-64. The main goal of this thesis is to elaborate literary research, which is describing copper application in positron emission tomography and selecting suitable bifunctional chelator for isotopes of copper. Another goal was to propose analytical method for purity inspecting of chelator - polymer - antibody and their labelling 61Cu and 64Cu. In experimental part of this thesis was described copper quality check and made summary of labelling of each construct. The result of experimental part are constructs which was successfully labelled.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPETcze
dc.subjectizotopy mědicze
dc.subjectchelátory mědicze
dc.subjectznačení konstruktůcze
dc.subjectPETeng
dc.subjectcopper isotopeseng
dc.subjectcopper-specic chelatorseng
dc.subjectlabelling of constructseng
dc.titleZnačení konstruktů chelátor-polymer-protilátka/peptid izotopy mědicze
dc.titleLabelling of chelator-polymer-antibody/peptide constructs with isotopes of coppereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFialová Kateřina
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record