Show simple item record

Small Modular Reactors in Czech Energy Systemdc.contributor.advisorRečka Lukáš
dc.contributor.authorLukáš Novák
dc.date.accessioned2022-02-07T13:51:20Z
dc.date.available2022-02-07T13:51:20Z
dc.date.issued2022-02-03
dc.identifierKOS-980732248705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99635
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na modelování vlivu malých modulárních reaktorů na českou energetiku s důrazem na ekonomiku SMR. Cílem práce je prezentovat možnosti modelovacího nástroje vyhodnocovat různé scénáře vývoje české energetiky bez i s využitím malých modulárních reaktoru a určit, zda je z ekonomického pohledu výhodné technologii SMR využívat. Práce je započata popisem české energetiky. Jeho účelem je charakterizovat výchozí stav, na němž budou dále vystavěny modelované vývojové scénáře. Následuje teorie energeticko-ekonomického modelování, popis modelovacího nástroje a použitého modelu a charakteristika malých modulárních reaktorů. Jako energeticko-ekonomický modelovací nástroj byl využit TIMES. Jeho prostřednictvím byly vytvořeny a vyhodnoceny vybrané scénáře vývoje české energetiky. Výsledky naznačují, že malé SMR by mohly být schopné ekonomicky konkurovat jiným technologiím výroby elektřiny.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is aimed at modelling of impact of Small Modular Reactors on the Czech energy system with focus on economics of the SMR. An objective of the thesis is to present capabilities of a modelling instrument of evaluating different scenarios of the Czech energy development with or without the use of the Small Modular Reactors and to determine if their operation could be profitable. The first section is dedicated to description of the Czech energy system. It´s purpose is to characterize the default state which will be further developed by modelled scenarios. The following text is focused on theory of energy-economic modeling instruments, description of the modeling instrument and the model used and characteristics of the Small Modular Reactors. The TIMES modeling instrument was used for simulation of future development of the Czech energy system. The results obtained indicate that SMR could be able to compete with other technologies of electricity production in terms of economy.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectČeská energetikacze
dc.subjectenergetické modelovánícze
dc.subjectmalé modulární reaktorycze
dc.subjectmodelovací nástroj TIMEScze
dc.subjectmodel TIMEScze
dc.subjectSMRcze
dc.subjectCzech Energyeng
dc.subjectEnergy Modelingeng
dc.subjectModel TIMESeng
dc.subjectModel Generator TIMESeng
dc.subjectSmall Modular Reactorseng
dc.subjectSMReng
dc.titleMalé modulární jaderné reaktory (SMR) v českém energetickém systémucze
dc.titleSmall Modular Reactors in Czech Energy Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKobylka Dušan
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record