Show simple item record

Impact of Home-Office Increase During Covid-19 Pandemic in the Banking Industrydc.contributor.advisorMontenero Vincent Blaise
dc.contributor.authorKatarína Kaššová
dc.date.accessioned2022-02-05T00:42:15Z
dc.date.available2022-02-05T00:42:15Z
dc.date.issued2022-02-04
dc.identifierKOS-1240576343305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99549
dc.description.abstractBakalárska práca sa venuje problematike nárastu home office v bankovom sektore počas pandémie COVID-19. V obsahu práce analyzujem novodobý „trend“ v manažmente, ktorým je home office a aký veľký vplyv mal COVID-19 na fungovanie spoločnosti. Praktickú časť som vypracovala na základe dotazníkov od zamestnancov konkrétnej spoločnosti a z rozhovorov s manažérmi. Na záver mojej práce si chcem obhá-jiť pôvodný zámer, ktorým je poskytnutie riešení na zlepšenie adaptácie tejto zmeny.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of home office growth in the banking sector du-ring the COVID-19 pandemic. In the content of the thesis I analyze a new trend in ma-nagement, which is home office and how much influence COVID-19 had on the functio-ning of the company. I developed the practical part on the basis of questionnaires from employees of a particular company and from interviews with managers. At the end of my work, I want to defend the original intention, which is to provide solutions to improve the adaptation of this change.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectManažmentcze
dc.subjectzmenacze
dc.subjectpráca na diaľkucze
dc.subjectdigitalizáciacze
dc.subjecthome officecze
dc.subjectManagementeng
dc.subjectchangeeng
dc.subjectteleworkingeng
dc.subjectdigitizationeng
dc.subjecthome officeeng
dc.titleVliv nárůstu home-office během pandemie Covid-19 na bankovní průmyslcze
dc.titleImpact of Home-Office Increase During Covid-19 Pandemic in the Banking Industryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSkokanová Dagmar
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record