Show simple item record

Tool for Determining Investment Cost for the Construction of Family Housesdc.contributor.advisorČápová Dana
dc.contributor.authorVendula Reblová
dc.date.accessioned2022-02-02T00:41:50Z
dc.date.available2022-02-02T00:41:50Z
dc.date.issued2022-02-01
dc.identifierKOS-1198096215105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99329
dc.description.abstractDiplomová práce „Nástroj pro stanovení investičních nákladů výstavby rodinných domů“ je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická a zabývá se objasněním základních pojmů týkajících se výstavbového projektu, rozdílem mezi rozpočtem a propočtem a způsobem výpočtu rozměrových hodnot staveb. Druhá část, nazvaná praktická část, se věnuje tvorbou nástroje pro ocenění. Pro účely tohoto nástroje jsou vytvořeny cenové ukazatele pro jednotlivé stavební části rodinných domů. Pokud se části významně liší technologicky a standardem, je pro tyto části vytvořeny vícero cenových ukazatelů, který rozdíl zohlední. Součástí praktické části je vytvoření podrobného návodu pro nástroj a nástroj je vyzkoušen na praktickém příkladu. Závěr práce zhodnocuje kvalitu nástroje.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis "A tool for determining the investment costs of building houses" is divided into two main parts. The first part is theoretical and deals with the clarification of basic concepts related to the construction project, the difference between the budget and the calculation and method of calculating the dimensional values of buildings. The second part, called the practical part, describes the creation of a valuation tool. For the purposes of this tool, price indicators are created for individual construction parts of family houses. If the parts differ significantly in terms of technology and norms, several price indicators are created for these parts, which will take into account the difference. Practical part is focused on the creation of detailed instructions for the tool and the tool is tested on a practical example. The conclusion evaluates the quality of the tool.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRodinný důmcze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectoceněnícze
dc.subjectnástrojcze
dc.subjectobestavěný prostorcze
dc.subjectzastavěná plochacze
dc.subjectpropočetcze
dc.subjectFamily houseeng
dc.subjectnew buildingeng
dc.subjectvaluationeng
dc.subjecttooleng
dc.subjectvolumeeng
dc.subjectbuilt-up areaeng
dc.subjectestimateeng
dc.titleNástroj pro stanovení investičních nákladů výstavby rodinných domůcze
dc.titleTool for Determining Investment Cost for the Construction of Family Houseseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLukeš Martin
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record