Show simple item recorddc.contributor.authorRalbovská, R.
dc.contributor.authorHalaška, J.
dc.date.accessioned2022-01-31T14:56:49Z
dc.date.available2022-01-31T14:56:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-80-01-06852-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99315
dc.description.abstractV současné době je různými hasičskými a výzkumnými organizacemi po celém světě široce diskutována problematika pracovního prostředí hasičů. Nedávné epidemiologické studie ukázaly, že hasiči mají jako profesní skupina zvýšené riziko výskytu některých onemocnění, než je tomu u běžné populace. Významných etiologickým faktorem může být expozice toxickým zplodinám hoření. V současnosti chybí dostatek informací o reakci organismu hasičů na stresory, které se na ně působí při likvidaci požáru. Cílem příspěvku je předložit základní informace o expozici zplodinám hoření včetně možných rizik, které s touto expozicí souvisejí. Příspěvek rovněž představuje projekt, jehož cílem je zhodnotit zátěž organismu hasičů v simulovaných podmínkách požárního zásahu.cze
dc.description.abstractCurrently, the issue of the working environment of firefighters is widely discussed by various fire and research organizations around the world. Recent epidemiological studies have shown that firefighters, as a occupational group, have an increased risk of certain diseases than the general population. Exposure to toxic combustion products may be a significant etiological factor. At present, there is a lack of information about the reaction of the fire brigade to the stressors that act on them when fighting a fire. The aim of the paper is to present basic information on exposure to combustion 7 products, including possible risks associated with this exposure. The paper also presents a project that aims to assess the burden on the body of firefighters in simulated fire conditions.
dc.language.isočeštinacze
dc.publisherČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrstvícze
dc.rightsCreative Commons Attribution (CC BY) 4.0
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectexpozicecze
dc.subjectzplodiny hořenícze
dc.subjecthasičicze
dc.subjectpožární zásahcze
dc.subjectchemické látkycze
dc.titleAspekty práce pomáhajících profesí 2021cze
dc.typesborník
dc.typeconference proceedings
dc.identifier.doi10.14311/BK.9788001068526
dc.rights.accessopenAccess


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0