Show simple item record

Display of Waterfall spectrum on PCdc.contributor.advisorKovář Pavel
dc.contributor.authorPatrik Petrýdes
dc.date.accessioned2022-01-27T23:52:03Z
dc.date.available2022-01-27T23:52:03Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.identifierKOS-1090061091205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99241
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit program, který přijímá a zobrazuje amplitudové spektrum ve formě waterfall na počítači. V první části práce je teorie, která shrnuje pojmy spojené s waterfall spektrem. Na začátku je velmi krátce popsáno, co znamená signál, systém a digitální zpracování signálu. Poté se postupně popíše, co je to Fourierova řada, Fourierova transformace a diskrétní Fourierova transformace. Z toho dále vychází popis rychlé Fourierovy transformace a s tím sovisející výkonové a amplitudové spektrum. Poté už je popsáno, co je to spektrogram a waterfall graf. Druhá část práce se zaobírá praktickým návrhem zadaného programu. Na začátku jsou popsané požadavky na program a jaký programovací jazyk byl použit. Dále jsou popsány hlavní použité moduly jazyka a jak se dá program využít. Nakonec je vysvětleno, jak program funguje, jeho funkce a celkové zhodnocení.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create a program that receives and displays amplitude spectrum in the form of a waterfall plot on a computer. The first part of the thesis is theory, that summarizes the concepts associated with the waterfall spectrum. At the beginning, it is very briefly described what the signal, system and digital signal processing is. Then the Fourier series, the Fourier transform and the discrete Fourier transform are described step by step. This is used as the basis for the description of the fast Fourier transform and the associated power and amplitude spectrum. It is then described what a spectrogram and waterfall plot are. The second part of the thesis deals with the practical design of the assigned program. At the beginning, the requirements for the program and what programming language was used are described. The main language modules used and how the program can be used are described afterward. Finally, it explains how the program works, its functions and overall evaluation of it.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFourierova řadacze
dc.subjectFourierova transformacecze
dc.subjectFTcze
dc.subjectdiskrétní Fourierova transformacecze
dc.subjectDFTcze
dc.subjectrychlá Fourierova transformacecze
dc.subjectFFTcze
dc.subjectamplitudové spektrumcze
dc.subjectvýkonové spektrumcze
dc.subjectspektrogramcze
dc.subjectwaterfall grafcze
dc.subjectwaterfall spektrumcze
dc.subjectFourier serieseng
dc.subjectFourier transformeng
dc.subjectFTeng
dc.subjectdiscrete Fourier transformeng
dc.subjectDFTeng
dc.subjectfast Fourier transformeng
dc.subjectFFTeng
dc.subjectamplitude spectrumeng
dc.subjectpower spectrumeng
dc.subjectspectrogrameng
dc.subjectwaterfall ploteng
dc.subjectwaterfall spectrumeng
dc.titleZobrazení Waterfall spektra na PCcze
dc.titleDisplay of Waterfall spectrum on PCeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKačmařík Petr
theses.degree.disciplineAvionikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeLetectví a kosmonautikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record