Show simple item record

Evaluation of the the MOS System in Terms of Speed of Passenger Handlingdc.contributor.advisorSliacky Milan
dc.contributor.authorRichard Papež
dc.date.accessioned2022-01-07T23:51:35Z
dc.date.available2022-01-07T23:51:35Z
dc.date.issued2022-01-07
dc.identifierKOS-1089439581705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98974
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce bude srovnání rychlostí odbavení cestujících ve veřejné dopravě při využití starého systému typu Card Centric a nového typu Account Based. V případě systému Account Based bude pro získání dat třeba měření v terénu. Pro původní systém Card Centric budou použita již dříve zpracovaná data.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is speed comparison of passenger check-in in public transport using the old type of system called Card Centric and using the new type of system called Account Based. In case of Account Based system field measurements will be executed to obtain the data. Previously processed data will be used for work with Card Centric system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectodbavenícze
dc.subjectCard Centriccze
dc.subjectAccount Basedcze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectsrovnánícze
dc.subjectcheck-ineng
dc.subjectCard Centriceng
dc.subjectAccount Basedeng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjectcomparisoneng
dc.titleVyhodnocení systému MOS z hlediska rychlosti odbavení cestujícíchcze
dc.titleEvaluation of the the MOS System in Terms of Speed of Passenger Handlingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠimůnek Jan
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record