Show simple item record

Numerical simulation of multiphase flow on 3D unstructured meshes with an arbitrary topologydc.contributor.advisorStrachota Pavel
dc.contributor.authorTomáš Jakubec
dc.date.accessioned2021-11-10T13:38:07Z
dc.date.available2021-11-10T13:38:07Z
dc.date.issued2020-07-22
dc.identifierKOS-981329004405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98466
dc.description.abstractTato diplomová práce představuje tvorbu numerické C++ knihovny pracující s obecnými nestrukturovanými sítěmi a její následné využití pro simulování dvoufázového proudění. Zprvu je pozornost soustředěna na vytvoření grafového popisu nestrukturované sítě za účelem výběru vhodné datové struktury pro následnou implementaci. Dále se text věnuje detailnímu popisu implementace moderní šablonové C++ knihovny schopné pracovat s obecnými sítěmi, a to dokonce v obecné dimenzi. Knihovna je od počátku koncipována s ohledem na využití v paralelních výpočetních algoritmech včetně výpočtů na grafických kartách. Navíc poskytuje nástroje, které zjednodušují tvorbu numerických algoritmů při zachování výpočetního výkonu. Druhá část práce popisuje aplikaci metody konečných objemů na problém dvoufázového proudění. Nakonec je daný problém numericky řešen ve 2D i 3D s využitím vyvinuté knihovny a nekolika typů nestrukturovaných sítí.cze
dc.description.abstractThis master thesis presents the development of a C++ numerical library working with general unstructured meshes and its application in the simulation of a two-phase flow. At first, the attention is paid to the creation of a graph formalism representing an unstructured mesh, which is utilized to choose a suitable data structure for the subsequent implementation. Next, the implementation of the C++ library using modern paradigms is described in detail. This library is capable of representing unstructured meshes with general topology and dimension. It is designed for use in parallel computational algorithms including GPGPU computations. In addition, it provides clever tools simplifying the creation of numerical codes without any impact on performance. In its second part, the thesis presents the problem of two-phase flow and its numerical solution by the finite volume method. Finally, the simulations on 2D and 3D meshes by means of the developed library are demonstrated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnestrukturovaná síťcze
dc.subjectC++cze
dc.subjectšablonové metaprogramovánícze
dc.subjectparalelizacecze
dc.subjectmetodacze
dc.subjectunstructured mesheng
dc.subjectC++eng
dc.subjecttemplate metaprogrammingeng
dc.subjectparallelizationeng
dc.subjectfinite volumeeng
dc.titleNumerická simulace vícefázového proudění na nestrukturovaných sítích s libovolnou topologií ve 3Dcze
dc.titleNumerical simulation of multiphase flow on 3D unstructured meshes with an arbitrary topologyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKarel Jan
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record