Show simple item record

Device for data synchronization in avalanche experimentsdc.contributor.advisorOrt Václav
dc.contributor.authorPetr Svoboda
dc.date.accessioned2021-10-13T11:52:02Z
dc.date.available2021-10-13T11:52:02Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-857606238005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98073
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření zařízení pro synchronizaci dat naměřených na několika pulzních oxymetrech a monitorech životních funkcí s anesteziologickými moduly. Synchronizace pulzních oxymetrů byla provedena zavedením externí infračervené diody do klipsu pulzních oxymetrů a ovlivnění naměřených hodnot SpO2 za účelem vytvoření synchronizační značky. Pro účely synchronizace monitorů životních funkcí byl vytvořen systém, který na krátký čas připojí anesteziologický modul na lahev s oxidem dusným. Tím dochází k poklesu zastoupení kyslíku v naměřeném složení dýchacích plynů První část práce se zabývá vysvětlením principu funkce použitých zařízení a součástek. Dále je popsán samotný návrh a tvorba zařízení, včetně 3D modelů, vytvořených pro účely tohoto zařízení, dále sestaveného obvodu a řídícího programu. Celé zařízení je napájeno 12 V adaptérem. Jeho logické operace ovládá deska Arduino Uno. Výsledné zařízení bylo otestováno na poskytnutých měřících zařízeních a dosahuje směrodatné odchylky ?1 s.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the design and construction of a device used to synchronize several pulse oximeters and vital functions monitors. The pulse oximeters were synchronized using an external infrared LED shining into the pulse oximeters' sensors. Therefore, influencing measured SpO2 to create a mark in the data. To synchronise the vital functions monitors a system was designed to briefly connect the anaesthesiology module to a bottle filled with nitrous oxide, causing a visible reduction in oxygen concentration in measured breathing gases. The introduction describes the function of devices and components used to construct the device. Further the description of design parameters of the device is provided, including several 3D models created specifically for this device, the electronic circuit, and the control program. The device is powered by a 12 V adapter and its logical functions are controlled by an Arduino Uno. The device was tested with several provided measuring devices and reaches a standard deviation of ?1 s.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSynchronizace měřících zařízenícze
dc.subjectlavinové experimentycze
dc.subjectsynchronizace datcze
dc.subjectMeasuring device synchronizationeng
dc.subjectavalanche experimentseng
dc.subjectdata synchronizationeng
dc.titleZařízení pro synchronizaci dat při lavinových experimentechcze
dc.titleDevice for data synchronization in avalanche experimentseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKijonka Jan
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record