Show simple item record

Low-power monitoring node for monitoring environmental variablesdc.contributor.advisorSmrčka Pavel
dc.contributor.authorJiří Kubín
dc.date.accessioned2021-10-13T10:54:22Z
dc.date.available2021-10-13T10:54:22Z
dc.date.issued2021-06-14
dc.identifierKOS-958761000405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98001
dc.description.abstractCílem práce je navrhnout a vyrobit nízkopříkonovou multisenzorickou jednotku pro monitorování environmentálních veličin, umožnující bezdrátové odesílání namě-řených dat s využitím vybrané komunikační technologie. V rámci práce byl proveden průzkum trhu, na jehož základě byly vybrány vhodné komponenty pro konstrukci zařízení. Následně bylo vytvořeno schéma zapojení, podle kterého byl navržen, vy-roben a osazen plošný spoj. U vyrobeného zařízení byly provedeny testy komunikačního dosahu. Dále byly predikovány výdrže na baterii pro vybrané konfigurace. Výsledky testů senzorické jednotky byly zpracovány jako technická dokumentace navrženého zařízení.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to design and put together a low-power multisensor unit for monitoring environmental variables, enabling wireless sending of measured data using selected communication technology. Within the work, a market research was proved, on the basis of which suitable components for construction equipment were selected. Subsequently, a circuit diagram was created, according to which a printed circuit board was designed, manufactured and installed. Communication range tests have been carried out on manufactured equipment. Next, battery life was predicted for the selected configurations. Test results of the sensory unit were processed as technical documentation of the proposed equipment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLPWANcze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectLoRacze
dc.subjectmikropočítačcze
dc.subjectbateriecze
dc.subjectwatchdogcze
dc.subjectexternal timercze
dc.subjectTPL5010cze
dc.subjectLPWANeng
dc.subjectIoTeng
dc.subjectLoRaeng
dc.subjectmicrocomputereng
dc.subjectbatteryeng
dc.subjectwatchdogeng
dc.subjectexternal timereng
dc.subjectTPL5010eng
dc.titleNízkopříkonový senzorový nod pro monitoraci environmentálních veličincze
dc.titleLow-power monitoring node for monitoring environmental variableseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKoza Zdeněk
theses.degree.disciplineInformační a komunikační technologie v lékařstvícze
theses.degree.grantorspolečné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UKcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record