Show simple item record

Change of Biomechanical and Kinesiological Parameters of the Hip Joint after Total Endoprothesisdc.contributor.advisorHušková Václava
dc.contributor.authorMarie Dvorská
dc.date.accessioned2021-10-13T10:51:42Z
dc.date.available2021-10-13T10:51:42Z
dc.date.issued2021-06-07
dc.identifierKOS-856765374305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97924
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá změnou kineziologických a biomechanických parametrů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol - Přehled současného stavu, Metodika a Speciální část. V kapitole Přehled současného stavu jsou popsány novinky z vývoje protetiky a implantologie, základy anatomie a kineziologie kyčelního kloubu a typy kloubních náhrad. Navazující část bakalářské práce stojí především na rešerši odborných publikací, věnujících se detekci funkčních změn. Kapitola Metodika je věnována vyšetřovacím a terapeutickým postupům. Speciální část je tvořena dvěma kazuistikami pacientů a jejich stavem v rámci pooperační fyzioterapie. Z důvodu koronavirové pandemie nebylo možné provést předoperační vyšetření. V závěru práce jsou shrnuty rešerše odborných publikací a vyhodnocen vývoj pacientů, který byl v obou případech pozitivní.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the change of kinesiological and biomechanical parameters after total hip arthroplasty. The work is divided into four main chapters - an overview of the current state, methodology and special section. The chapter Current state describes news from the development of prothetics and implantology, basics of anatomy and kinesiology of the hip joint and the type of joint implant. The following part of the bachelor's thesis is mainly based on professional publications devoted to the detection of functional changes. The methodology chapter is devoted to examination and therapeutic procedures. The special part consists of two casuistry of patients and their conditions in postoperative physiotherapy. Due to the coronavirus pandemic, preoperative examination was not possible. At the end of the work there are summarized scientific publications and evaluation the improvement of patients, which was positive in both cases.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttotální endoprotéza kyčelního kloubucze
dc.subjectbiomechanika kyčelního kloubucze
dc.subjectrehabilitacecze
dc.subjecttotal hip join arthroplastyeng
dc.subjecthip joint biomechanicseng
dc.subjectrehabilitationeng
dc.titleZměna biomechanických a kineziologických parametrů kyčelního kloubu po totální endoprotézecze
dc.titleChange of Biomechanical and Kinesiological Parameters of the Hip Joint after Total Endoprothesiseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMarič Ljiljana
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record