Show simple item record

Possibilities of Ensuring Airway Patency in Pre-Hospital Emergency Caredc.contributor.advisorŠín Robin
dc.contributor.authorTereza Holá
dc.date.accessioned2021-10-13T10:52:05Z
dc.date.available2021-10-13T10:52:05Z
dc.date.issued2021-06-10
dc.identifierKOS-881196846505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97914
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je zaměřena na základy anatomie, fyziologie a patofyziologie respiračního systému. Dále jsou zde uvedeny indikace k zajištění dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči. Hlavní část ukazuje, jaké máme způsoby zajištění dýchacích cest, a to jak bez pomůcek, tak s pomůckami. V neposlední řadě je zde také uvedeno, co to je umělá plicní ventilace a základy oxygenoterapie. Na závěr teoretické části zde uvádíme také kompetence zdravotnického záchranáře. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření mezi zdravotnickými záchranáři na jejich znalosti a kompetence. Tímto šetřením jsme zjistili, že záchranáři mají dostatečné znalosti, a dalo by se přemýšlet o navýšení kompetencí.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the possibilities of securing the airways in prehospital emergency care. The theoretical part is focused on the basics of anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system. The following are indications for securing the airways. The main part consists of the ways of securing the airways, both without and with medical equipment. Last but not least, it also describes what artificial lung ventilation is and the basics of oxygen therapy. At the end of the theoretical part, I also present the competencies of a paramedic. The practical part is devoted to a questionnaire survey, which is focused on the knowledge of a paramedic and also on his or her competencies. Through this investigation, I found out that rescuers have sufficient knowledge to increase competencies.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDýchací cestycze
dc.subjectzdravotnický záchranářcze
dc.subjectpřednemocniční neodkladná péčecze
dc.subjecttracheální intubacecze
dc.subjectlaryngeální maskacze
dc.subjectkompetencecze
dc.subjectAirwayseng
dc.subjectparamediceng
dc.subjectprehospital emergency careeng
dc.subjecttracheal intubationeng
dc.subjectlaryngeal maskeng
dc.subjectcompetenceeng
dc.titleMožnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péčicze
dc.titlePossibilities of Ensuring Airway Patency in Pre-Hospital Emergency Careeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePokorný Jan
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record