Show simple item record

Possibilities for the ground handling equipment sharing at the Prague Airportdc.contributor.advisorStojić Slobodan
dc.contributor.authorJakub Nový
dc.date.accessioned2021-09-10T22:51:34Z
dc.date.available2021-09-10T22:51:34Z
dc.date.issued2021-09-10
dc.identifierKOS-980732076105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97485
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je vytvořit a ohodnotit možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na letišti Praha, kde působí více handlingových společností. Součástí předmětu práce je analýza současného stavu v oblasti odbavování letadel na ploše letiště nebo očekávaný dopad zavedení systému na letiště Praha. V bakalářské práci je navržen systém sdílení zavazadlových vozíků mezi odbavovací společnosti. Systém sdílení je definován pomocí základních vztahů mezi zúčastněnými stranami. Přínosem systému sdílení klecových vozíků je zefektivnění odbavovacího procesu na letišti Praha.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor's thesis is to create and evaluate the possibilities of sharing equipment for aircraft handling at Prague Airport, where several handling companies operate. Part of the subject is an analysis of the current state in the field of aircraft handling at the airport or the expected impact of the introduction of the system on Prague Airport. The bachelor's thesis proposes a system for sharing baggage carts between handling companies. The sharing system is defined by the basic relationships between the stakeholders. The benefit of the trolley sharing system is the streamlining of the handling process at the Prague Airport.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTechnický handlingcze
dc.subjectodbavení na plošecze
dc.subjectzavazadlový vozíkcze
dc.subjectLetiště Václava Havla Prahacze
dc.subjectprovozovatel letištěcze
dc.subjectvlastník vozíkůcze
dc.subjectodbavovací společnostcze
dc.subjectsdílení technikycze
dc.subjectsmlouvacze
dc.subjectTechnical handlingeng
dc.subjectground handlingeng
dc.subjectbaggage trolleyeng
dc.subjectVáclav Havel Airport Pragueeng
dc.subjectairport operatoreng
dc.subjecttrolley ownereng
dc.subjecthandling companyeng
dc.subjectequipment sharingeng
dc.subjectcontracteng
dc.titleHodnocení možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na Letišti Prahacze
dc.titlePossibilities for the ground handling equipment sharing at the Prague Airporteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKřížek Jindřich
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record