Show simple item record

The operation and the possibilities of using European modular systemdc.contributor.advisorBřezina Edvard
dc.contributor.authorJosef Klučina
dc.date.accessioned2021-09-09T22:51:56Z
dc.date.available2021-09-09T22:51:56Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-980732045905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97464
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá základním zhodnocením dlouhých jízdních souprav EMS z hlediska ekonomického, technologického a ekologického. Práce se zabývá možnými pozitivními a negativními dopady provozu EMS souprav z hlediska společnosti a z hlediska dopravců. Práce také nastiňuje současné legislativní a provozní podmínky provozování EMS souprav.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a basic evaluation of long combinations of vehicles EMS from an economic, technological and ecological point of view. The thesis deals with possible positive and negative impacts of the operation of EMS combinations from society's point of view and from the point of view of carriers. The thesis also outlines the current legislative and operational conditions for the operation of EMS combinations.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEvropský modulární systémcze
dc.subjectnákladní vozidlacze
dc.subjectsilniční soupravycze
dc.subjectspotřeba palivacze
dc.subjectsilniční provozcze
dc.subjectvliv na infrastrukturucze
dc.subjectnáklady na provozcze
dc.subjectEuropean modular systemeng
dc.subjecttruckseng
dc.subjectroad setseng
dc.subjectfuel consumptioneng
dc.subjecttrafficeng
dc.subjectimpact on infrastructureeng
dc.subjectoperational costseng
dc.titleProvoz a možnosti využití Evropského modulárního systémucze
dc.titleThe operation and the possibilities of using European modular systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKleprlík Jaroslav
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record