Show simple item record

Solvable models in quasi-Hermitian quantum mechanicsdc.contributor.advisorKrejčiřík David
dc.contributor.authorDavid Kramár
dc.date.accessioned2021-09-08T08:51:26Z
dc.date.available2021-09-08T08:51:26Z
dc.date.issued2021-09-03
dc.identifierKOS-878589403005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97394
dc.description.abstractUvažujeme jednorozměrný jednoparametrický PT-symetrický operátor Hα, pro který studujeme existenci podobnostní transformace na samosdružený operátor v závislosti na reálném parametru α. Odvodíme, pro které hodnoty parametru je tento model kvazi-hermitovský a pro tyto hodnoty nalezneme příslušný podobný samosdružený operátor v uzavřeném tvaru. V případech, kdy podobný samosdružený operátor neexistuje, zkonstruujeme zobecněnou podobnostní transformaci a taktéž příslušný podobný operátor nalezneme v uzavřeném tvaru. Následně tyto dva podobné operátory porovnáme a budeme diskutovat jejich rozdíly v závislosti na parametru.cze
dc.description.abstractWe consider an one-dimensional one-parametric PT-symmetric operator Hα, for which we study the existence of the similarity transformation to a self-adjoint operator in dependence on the real parameter α. We will derive for which values of the parameter the model is quasi-Hermitian and for such values we find corresponding similar self-adjoint operator in the closed form. In the cases when the similar self-adjoint operator does not exist we will construct a generalized similarity transformation and find the similar operator in the closed form likewise. Followingly, we will compare these two similar operators and discuss their differences in dependence on the parameter.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpodobnostní transformacecze
dc.subjectnesamosdružený operátorcze
dc.subjectneomezené operátorycze
dc.subjectPT-symetriecze
dc.subjectkvazi-hermitovské operátorycze
dc.subjectsimilarity transformationeng
dc.subjectnon-self-adjoint operatoreng
dc.subjectunbounded operatorseng
dc.subjectPT-symmetryeng
dc.subjectquasi-Hermitian operatorseng
dc.titleŘešitelné modely v kvazi-hermitovské kvantové mechanicecze
dc.titleSolvable models in quasi-Hermitian quantum mechanicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSiegl Petr
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record