Show simple item record

Virtual Reality Using Eye Tracking to Simulate and Perform Flightdc.contributor.advisorSocha Vladimír
dc.contributor.authorMichal Haltuf
dc.date.accessioned2021-09-05T22:51:36Z
dc.date.available2021-09-05T22:51:36Z
dc.date.issued2021-09-05
dc.identifierKOS-878300134105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97374
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje zprovoznění zařízení pro virtuální realitu. Cílem je vytvoření uživatelské příručky pro toto zařízení. Uživatelská příručka je přílohou bakalářské práce. Součástí dostupného zařízení jsou i brýle pro virtuální realitu Fove0, které umožnují sledování pohybů očí uživatele. Tato data jsou následně exportována a ukládaná pro další zpracování. Bakalářská práce se věnuje také analýza současného stavu, která je zaměřena na letové simulační technologie a to především na ty, které využívají virtuální realitu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with putting virtual reality device into work. The goal of thesis is to create user manual for available device. User manual is an annex to the bachelor thesis. Available device also includes virtual reality headset Fove0, which allows monitoring of user´s eye movements. These data are then exported and saved for further processing. Bachelor thesis includes analysis of current state, which is focused on flight simulation technologies, especially those that use virtual reality.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfove0cze
dc.subjectsledování pohybů očícze
dc.subjectvirtuální realitacze
dc.subjectfove0eng
dc.subjecteye trackingeng
dc.subjectvirtual realityeng
dc.titleVirtuální realita využívající sledování pohybu očí pro simulaci a realizaci letucze
dc.titleVirtual Reality Using Eye Tracking to Simulate and Perform Flighteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePecho Pavol
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record