Show simple item record

Adaptation of CNN Classifiers to Prior Shiftdc.contributor.advisorŠulc Milan
dc.contributor.authorTomáš Šipka
dc.date.accessioned2021-09-01T22:51:57Z
dc.date.available2021-09-01T22:51:57Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-1064879725505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97086
dc.description.abstractV mnoha klasifikačních úlohách se relativní četnosti tříd (apriorní pravděpodobnosti tříd) na testovací sadě liší od relativních četností během trénování prediktoru. Tento jev, taktéž nazýván \textit{label shift} nebo \textit{prior shift}, může negativně ovlivnit správnost predikcí klasifikátoru. Uvažujeme-li pravděpodobnostní klasifikátor aproximující aposteriorní pravděpodobnosti, mohou být jeho predikce adaptovány na label shift převážením poměrem testovacích a trénovacích apriorních pravděpodobností. Jelikož jsou anotace v testovací sadě obvykle neznámé, musí být poměr apriorních pravděpodobností odhadnut pomocí metody učení bez učitele. Tato teze zhrnuje existující práce řešící adaptaci na label shift. Dále jsou v této práci navrženy nové algoritmy pro odhad nových apriorních pravděpodobností a poměru apriorních pravděpodobností na testovací a trénovací sadě. Navržené metody jsou uzpůsobeny tak, aby řešily známý problém nekonzistentního odhadu pravděpodobnosti rozhodnutí klasifikátoru a jeho confusion matice, jenž může vést k záporným hodnotám v odhadnutých četnostech. Experimentální vyhodnocení ukazuje, že naše metoda zlepšuje stabilitu odhadu apriorních pravděpodobností a přesnost adaptovaného klasifikítoru v porovnání s metodami založenými na confusion matici a současně dosahuje nejlepších výsledků mezi metodami pro prior shift.cze
dc.description.abstractIn many classification tasks, the test set's relative class frequencies (class priors probabilities) differ from the relative class frequencies at training time. Such phenomenon, called \textit{label shift} or \textit{prior shift}, can negatively affect the classifier's performance. Considering a probabilistic classifier approximating posterior probabilities, the predictions can be adapted to the label shift by re-weighting with a ratio of test set and training set priors. Labels in the test set are usually unknown, therefore the prior ratio has to be estimated in an unsupervised manner. This thesis reviews existing methods for adapting probabilistic classifiers to label shift and for estimating test priors in an unlabeled test set. Moreover, we propose novel algorithms to address the problems of estimating new priors and prior ratio. The methods are designed to handle a known issue in confusion matrix-based methods, where inconsistent estimates of decision probabilities and confusion matrices lead to negative values in estimated priors. Experimental evaluation shows that our method improves the stability of prior estimation and the adapted classifier's accuracy compared to the baseline confusion matrix-based methods and achieves state-of-the-art performance in prior shift adaptation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPočítačové viděnícze
dc.subjectDomain adaptationcze
dc.subjectTransfer learningcze
dc.subjectKlasifikacecze
dc.subjectLabel shiftcze
dc.subjectPrior shiftcze
dc.subjectKalibrace klasifikátorůcze
dc.subjectKonvoluční neuronové sítěcze
dc.subjectConfusion Matrixcze
dc.subjectStrojové učenícze
dc.subjectComputer visioneng
dc.subjectDomain adaptationeng
dc.subjectTransfer learningeng
dc.subjectClassificationeng
dc.subjectLabel shifteng
dc.subjectPrior shifteng
dc.subjectClassifier calibrationeng
dc.subjectConvolutional Neural Networkseng
dc.subjectConfusion Matrixeng
dc.subjectMachine Learningeng
dc.titleAdaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobnostícze
dc.titleAdaptation of CNN Classifiers to Prior Shifteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠkoviera Radoslav
theses.degree.disciplinePočítačové vidění a digitální obrazcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record