Show simple item record

Debugging scripts in SPipes editordc.contributor.advisorBlaško Miroslav
dc.contributor.authorPetr Jordán
dc.date.accessioned2021-09-01T22:51:36Z
dc.date.available2021-09-01T22:51:36Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-960815778405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97070
dc.description.abstractJazyk SPipes je technologie umožňující zpracování strukturovaných dat Sémantického webu. Tato diplomová práce se zabývá zlepšením stavu stávajícího editoru SPipes skriptů. V práci jsou nejprve představeny principy Sémantického webu a relevantní technologie. Na základě zevrubné analýzy již existujícího editoru a provedené rešerše byla navržena úprava architektury aplikace a definovány funkční a nefunkčí požadavky na editor. Hlavní přínosy práce jsou převedení backendové části z jazyka Scala do Javy za účelem odstranění problémů vyplývajících z nekompatibility mezi jazykem Scala a Spring frameworkem, který je použit. Dále pak vytvoření testů, které zjednodušují odhalení potenciálních chyb v aplikaci, rozdělení původně monolytické aplikace na několik oddělených služeb využívajících Docker a docker-compose, čímž se výrazně sníží práce spojená se správnou konfigurací a spouštěním aplikace. V neposlední řadě přináší tato práce nové a netriviální funkce editoru - možnost validovat a ladit editované skripty a moduly.cze
dc.description.abstractThe SPipes language is a technology that enables the processing of structured data in the form of the Semantic Web. This thesis attempts to improve the existing SPipes script editor. The thesis first introduces the principles of the Semantic Web and related technologies. Based on a thorough analysis of the existing editor and conducted survey, the application architecture was redesigned and functional and non-functional requirements for the editor were defined. Main contributions of this work are re-implementation of the backend part from Scala to Java, which eliminates the compatibility issues arising from the incompatibility between Scala and the Spring framework that is used. Special attention was paid to writing tests for most parts of the application, which simplifies the detection of potential bugs in the application. Major change in architecture was to split the originally monolithic application into several separate services with the use of Docker and docker-compose, leading to simpler configuration and easier deployment of the application. Last but not least, this thesis introduces new non-trivial features of the editor - the capability of validating and debugging of SPipes scripts and modules.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSPipescze
dc.subjectSémantický webcze
dc.subjectRDFcze
dc.subjectSPARQLcze
dc.subjectSHACLcze
dc.subjectSpring bootcze
dc.subjectJOPAcze
dc.subjectSPipeseng
dc.subjectSematic webeng
dc.subjectRDFeng
dc.subjectSPARQLeng
dc.subjectSHACLeng
dc.subjectSpring booteng
dc.subjectJOPAeng
dc.titleLadění skriptů v SPipes editorecze
dc.titleDebugging scripts in SPipes editoreng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠebek Jiří
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record