Show simple item record

Numerical implementation and integration of constitutive equations of cyclic plasticitydc.contributor.advisorBartošák Michal
dc.contributor.authorJiří Halamka
dc.date.accessioned2021-08-28T22:52:31Z
dc.date.available2021-08-28T22:52:31Z
dc.date.issued2021-08-28
dc.identifierKOS-1087892513305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96993
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá implementací dvou fenomenologických modelů plasticity do softwaru MKP. Použit je kombinovaný Chabocheho model zpevnění, u druhého modelu je rozšířeno izotropní zpevnění o závislost na paměťové ploše. Kalibrace parametrů modelů jsou prováděny multikriteriální optimalizací využitím softwaru Matlab. Materiálové modely jsou sestaveny do formy uživatelských procedur UMAT softwaru Abaqus. Při výpočtu přírůstků napětí je použita metoda radiálního návratu na plochu plasticity. Materiálová procedura zahrnuje i výpočet konzistentního tečného modulu.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with implementation of two phenomenological plasticity models to FEM software. The Chaboche combined hardening model is used, for the second model the isotropic hardening is dependent on plastic strain surface. Calibration of model parameters is done by multicriteria optimalization in Matlab software. Material models are compiled into the form of user subroutines UMAT of the Abaqus software. The radial return method is used for calculation of stress increments. Material subroutine includes the evaluation of consistent tangent modulus.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkombinovaný Chabocheho model zpevněnícze
dc.subjectpaměťová plochacze
dc.subjectkalibrace parametrů modelu plasticitycze
dc.subjectimplementace materiálového modelu do softwaru Abaquscze
dc.subjectmetoda radiálního návratucze
dc.subjectcombined Chaboche hardening modeleng
dc.subjectplastic strain surfaceeng
dc.subjectcalibration of model parameterseng
dc.subjectimplementation of material model to Abaqus softwareeng
dc.subjectradial return methodeng
dc.titleNumerická implementace a integrace konstitutivních vztahů cyklické plasticitycze
dc.titleNumerical implementation and integration of constitutive equations of cyclic plasticityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeParma Slavomír
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeAplikované vědy ve strojním inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record