Show simple item record

Generating data from the Siemens NX CAM system for production on a CNC machinedc.contributor.advisorVavruška Petr
dc.contributor.authorPetr Sklenička
dc.date.accessioned2021-08-26T22:52:26Z
dc.date.available2021-08-26T22:52:26Z
dc.date.issued2021-08-26
dc.identifierKOS-981029847805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96806
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnostmi automatické tvorby výrobní dokumentace napříč CAM programy a programy k tomu určenými. Na tyto možnosti následně navazuje vlastní návrh automatické tvorby návodky pro obrábění a seřizovacích listů nástrojů v CAM systému Siemens NX s návazností na postprocesor.cze
dc.description.abstractBachelor's thesis deals with possibilities of automatic generating of production documentation across CAM programs and programs designed for this. These possibilities are then followed by the own design of automatic generating of operation list and tool list in Siemens NX with connection to a postprocessor.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvýrobní dokumentacecze
dc.subjectnávodka pro obráběnícze
dc.subjectseřizovací listy nástrojůcze
dc.subjectNC programcze
dc.subjectNX Opencze
dc.subjectJournalingcze
dc.subjectBlock UI Stylercze
dc.subjectPost Buildercze
dc.subjectpostprocesorcze
dc.subjectShop Documentationcze
dc.subjectSiemens NXcze
dc.subjectproduction documentationeng
dc.subjectoperation listeng
dc.subjecttool listeng
dc.subjectNC codeeng
dc.subjectNX Openeng
dc.subjectJournalingeng
dc.subjectBlock UI Stylereng
dc.subjectPost Buildereng
dc.subjectpostprocessoreng
dc.subjectShop Documentationeng
dc.subjectSiemens NXeng
dc.titleGenerování dat z CAM systému Siemens NX pro realizaci výroby na CNC strojicze
dc.titleGenerating data from the Siemens NX CAM system for production on a CNC machineeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereešimek František
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record