Show simple item record

A set of tools for controlling models of LINKY light installationdc.contributor.advisorBerka Roman
dc.contributor.authorMatěj Mužátko
dc.date.accessioned2021-08-24T22:51:46Z
dc.date.available2021-08-24T22:51:46Z
dc.date.issued2021-08-24
dc.identifierKOS-958759959305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96654
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby fyzických modelů světelné instalace Linky, tedy pěti světelných pásů na fasádě dejvické budovy FEL ČVUT. Cílem práce bylo vytvořit koncept, pomocí kterého bude možné vytvářet řídící software pro modely, které jsou po vizuální stránce navrhované studenty Fakulty architektury ČVUT. Po analýze problému byl vytvořen vysokoúrovňový návrh, byly implementovány dvě varianty modelu a síťové rozšíření pro získání dat aktuálního stavu skutečné instalace Linky v Dejvicích a jejich zaslání do modelu. Testování ukázalo, že nejužitečnějším výstupem této práce je implementační varianta B, pomocí které lze přehrát jakoukoliv animaci až do 850 snímků za sekundu. Síťové rozšíření je na reálné využití příliš pomalé, ale byly navrženy změny celého systému (včetně serverové strany), které usnadní jeho budoucí vývoj.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the topic of creation of physical models of Linky installation. Linky installation consists of 5 vertical light panels situated on CTU FEE building in Prague. The main goal of this thesis was to create a high level concept which would be used to create software controlling Linky physical models, designed by students of Faculty of Architecture CTU. The high-level design was created after analysis. Two variants of software for the physical model were implemented. Network extension was implemented in order to be able to get the current state of real Linky installation and send it to the model. Testing has shown the good usability of variant B, which can be used to play animations from SD card up to 850 frames per second. On the other hand, the network extension is too slow for real usage. The suggestions have been raised for changes of the whole system (including server side) to make the future development of network version easier.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectModelcze
dc.subjectsvětelná instalacecze
dc.subjectLinky FEL ČVUTcze
dc.subjectadresovatelné LEDcze
dc.subjectWS2812Bcze
dc.subjectESP8266cze
dc.subjectSTM32cze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectPWMcze
dc.subjectDMAcze
dc.subjectModeleng
dc.subjectlight installationeng
dc.subjectLinky FEE CTUeng
dc.subjectaddresable LEDeng
dc.subjectWS2812Beng
dc.subjectESP8266eng
dc.subjectSTM32eng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectPWMeng
dc.subjectDMAeng
dc.titleSada nástrojů pro řízení modelů světelné instalace LINKYcze
dc.titleA set of tools for controlling models of LINKY light installationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePetrucha Vojtěch
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record