Show simple item record

Direct contact condensationdc.contributor.advisorDostál Martin
dc.contributor.authorLukáš Pavel
dc.date.accessioned2021-06-24T22:54:44Z
dc.date.available2021-06-24T22:54:44Z
dc.date.issued2021-06-24
dc.identifierKOS-1087892608305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96244
dc.description.abstractPráce v úvodní části pojednává o samotném procesu kondenzace, jejím využití v průmyslu a používaných kondenzátorech. V rešeršní části práce pojednává o experimentech mnoha autorů zabývajících se směšovací kondenzací. Dále je součástí práce navrhnut náplňový laboratorní kondenzátor včetně jeho tepelného výpočtu. V poslední části práce je porovnání směšovacího a nesměšovacího kondenzátoru.cze
dc.description.abstractIn the introductory part of the thesis, the condensation process itself, its use in industry and the condensers used are discussed. In the second part, thesis discusses experiments of many authors dealing with mixing condensation. In the next part of the thesis the packedbed laboratory condenser is designed. This design includes also thermal calculation of condenser. The last part of the thesis compares the direct contact and non-direct contact condenser.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkondenzacecze
dc.subjectkondenzátorcze
dc.subjectsměšovánícze
dc.subjectnáplňová kolonacze
dc.subjectcondensationeng
dc.subjectcondensereng
dc.subjectmixingeng
dc.subjectpacked columneng
dc.titleKondenzace s přímým kontaktem médiícze
dc.titleDirect contact condensationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠulc Radek
theses.degree.disciplineProcesní inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeEnergetika a procesní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record