Show simple item record

Teaching electrical engineering at VŠBdc.contributor.advisorBeneš Zdeněk
dc.contributor.authorMariana Stonišová
dc.date.accessioned2021-06-24T22:19:12Z
dc.date.available2021-06-24T22:19:12Z
dc.date.issued2021-06-25
dc.identifierKOS-691748512905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96123
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá problematikou formování výuky elektrotechnických oborů na VŠB v Příbrami a v Ostravě od 90. let 19. století do druhé poloviny 20. století (tj. především do roku 1977 s přesahem do roku 1991) za přispění vysokoškolské technické inteligence jakožto nositelů vědního oboru. Cílem práce je ukázat vliv vysokoškolských pedagogů na rozvoj elektrotechniky na VŠB a představit je jako významné individuality, které jsou analyzovány v různých kontextech rodinných, společenských, politických a především profesních. Jeden z přínosů disertační práce tkví v zjištění nových faktografických poznatků založených na archivním výzkumu dosud podrobněji badatelsky nevyužitých archiválií.cze
dc.description.abstractThe presented dissertation deals with the issue of shaping the teaching of electrical engineering at VŠB in Příbram and Ostrava from the 1890s to the second half of the 20th century (i.e. especially until 1977 with an overlap to 1991) with the contribution of university technical intelligence as bearers scientific field. The aim of the work is to show the influence of university teachers on the development of electrical engineering at VŠB and to present them as important personalities, which are analysed in various family, social, political, and especially professional contexts. One of the benefits of the dissertation lies in the discovery of new factual findings based on archival research of archives that have not yet been used in research in detail.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthistorie elektrotechnikycze
dc.subjectvývoj oborucze
dc.subjectVysoká škola báňskácze
dc.subjectOstravacze
dc.subjectPříbramcze
dc.subjectčeské zeměcze
dc.subjectosobnosticze
dc.subjectbiografiecze
dc.subject19. a 20. stoletícze
dc.subjectHistory of Electrotechnologyeng
dc.subjectDevelopment of the Fieldeng
dc.subjectMining Universityeng
dc.subjectOstravaeng
dc.subjectPříbrameng
dc.subjectCzech Landseng
dc.subjectPersonalitieseng
dc.subjectBiographyeng
dc.subject19th and 20th Centurieseng
dc.titleVýuka elektrotechnických oborů na Vysoké škole báňskécze
dc.titleTeaching electrical engineering at VŠBeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeEfmertová Marcela
theses.degree.disciplineHistorie technikycze
theses.degree.grantorodbor pro vědeckou a výzkumnou činnostcze
theses.degree.programmeHistorie technikycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record