Show simple item record

Comparisom of classification of the burnt class in the temporal development from the Sentinel-2 data with the CORINE system classesdc.contributor.advisorHalounová Lena
dc.contributor.authorLucie Děkanová
dc.date.accessioned2021-06-23T22:55:03Z
dc.date.available2021-06-23T22:55:03Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-1084809256405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96105
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na metody, které lze využít k detekci a analýze spálenišť pomocí dat družic Sentinel-2. Hlavním cílem této práce je porovnání klasifikovaných spálenišť pomocí řízené klasifikace v pětiletém období s třídami CORINE systému a zobrazit časový vývoj půdního krytu zasaženého požáry.cze
dc.description.abstractThis Master’s thesis focuses on the methods that could be applied for detection and following analysis of burnt areas using Sentinel-2 data. The main purpose of this study is to compare the burnt areas differentiated by the supervised classification during the 5 years with the CORINE system classes as well as to show the spectral evolution of the land cover affected by fires.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDálkový průzkum Zeměcze
dc.subjectSentinel-2cze
dc.subjectQGIScze
dc.subjectCORINEcze
dc.subjectřízená klasifikacecze
dc.subjectARVIcze
dc.subjectNDVIcze
dc.subjectNBRcze
dc.subjectRemote sensingeng
dc.subjectSentinel-2eng
dc.subjectQGISeng
dc.subjectCORINEeng
dc.subjectSupervised Classificationeng
dc.subjectAtmposphere Resistant Vegetation Indexeng
dc.subjectNormalized Difference Vegetation Indexeng
dc.subjectNormalized Burn Ratioeng
dc.titlePorovnání klasifikace třídy spálenišť v časovém vývoji z dat družic Sentinel-2 s třídami CORINE systémucze
dc.titleComparisom of classification of the burnt class in the temporal development from the Sentinel-2 data with the CORINE system classeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZumr David
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record