Show simple item record

Family housedc.contributor.advisorTichý Ladislav
dc.contributor.authorMichaela Topinková
dc.date.accessioned2021-06-23T22:53:50Z
dc.date.available2021-06-23T22:53:50Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-879169557705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96058
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh rodinného domu v obytné zástavbě nedaleko obory Hvězda v ulici Stochovská. Předmětem práce bylo vytvořit projekt v rozsahu architektonické studie. Součástí zadání bylo zpracovat vybrané technické dokumentace pro provedení stavby. Zadaný pozemek se nachází v městské části Praha - Dejvice. Plocha parcely činí 736 m2. Úkolem bylo zpracovat návrh rodinného domu. V okolí zadaného území se nachází různorodá zástavba, a proto bylo řešení tvaru či fasád velmi otevřené. Severní fasáda je čistá, ulici uzavřená. Na jiho - východ se objekt otevírá směrem k letohrádku Hvězda, kde vzniká příjemné relaxační posezení v kombinaci s bazénem. Dispoziční, materiálové a technologické řešení domu bylo navrženo pro čtyřčlennou rodinu. Rodina si přála, aby byly prostory propojeny hlavním obytným prostorem přes dvě nadzemní podlaží.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to design a family house in a residental area near obora Hvězda in the street Stochovská. The subject of the thesis was to create a project within the scope of an architectural study. The part of the assignment was to process selected technical documentation for finishing the construction. The land is situated in the city district Praha - Dejvice. The area of the allotment is 736 m2. The task was to process the design of the family house. In the neighborhood of the territory is located heterogeneous area. That is why the solution of the shape or facades was very open-minded. The north facade is rather clean, the street is closed. The object opens to the southeast towards letohrádek Hvězda, where a pleasant relaxing seating is formed by combination with a pool. Dispositional, materiál and technological solution of the house was designed for four- -membered family. The family wished connected spaces with the main living space through the two above ground floors.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRodinný důmcze
dc.subjectStochovskácze
dc.subjectBakalářská prácecze
dc.subjectFamily houseeng
dc.subjectStochovskáeng
dc.subjectBachelor thesiseng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLédl Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record