Show simple item record

The Structural and Technical Survey of Kolín mill and Design of Remediation Methodsdc.contributor.advisorLibecajtová Aneta
dc.contributor.authorTereza Peková
dc.date.accessioned2021-06-23T22:52:57Z
dc.date.available2021-06-23T22:52:57Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-878879841105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96015
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je stavebně technický průzkum komplexu budov Kolínova mlýna včetně návrhu sanačních opatření vybraných poruch. Kolínův mlýn se nachází v obci Veselka, která leží jihovýchodně od Českých Budějovic. Jedná se o komplex budov, z nichž se ve své práci budu zabývat třemi. Jedná se o budovu mlýna, obydlí mlynáře a výminku. Na základě stavebně technického průzkumu, provedení analýzy možných příčin poruch a statického posouzení byly navrženy nejvhodnější metody sanace vybraných konstrukcí. Práce se soustředí na návrh sanace vlhkostí a dřevěných trámových stropů. Dále práce obsahuje zjednodušenou výkresovou dokumentaci, která vychází z archivní dokumentace a která byla aktualizována pomocí dílčího doměření na místě a převedena do digitální podoby. Součástí práce je také rozsáhlá fotodokumentace, která byla pořízena v rámci provedeného stavebně technického průzkumu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with a structural and technical survey of the Kolin's mill, including the design of remediation methods of selected failures. Kolin's mill is placed in the Veselka village that is located southeast of České Budějovice. Kolin's mill is assembled from a complex of buildings and three buildings are examined in detail in this thesis – a mill and two small residential buildings. Remediation methods were designed based on the structural and technical survey, the analysis of possible causes of detected failures and the static check. The thesis is focused on the remediation of moisture and wooden beam ceilings. Further, the thesis contains drawing documentation of current state and construction modifications based on an archive documentation that was updated by in-situ measurement and converted into digital form, and extensive photo documentation of current state.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStavebně technický průzkumcze
dc.subjectdegradacecze
dc.subjectsanacecze
dc.subjectvlhkostcze
dc.subjectdřevěný trámcze
dc.subjectStructural and technical surveyeng
dc.subjectdegradationeng
dc.subjectremediationeng
dc.subjectmoistureeng
dc.subjectwooden beameng
dc.titleStavebně technický průzkum Kolínova mlýna a návrh sanačních opatřenícze
dc.titleThe Structural and Technical Survey of Kolín mill and Design of Remediation Methodseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKubát Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record