Show simple item record

Assessment of the capacity of the drinking water delivery pipe and the water tank in the village Libušíndc.contributor.advisorHorký Filip
dc.contributor.authorMarie Košlerová
dc.date.accessioned2021-06-23T22:52:43Z
dc.date.available2021-06-23T22:52:43Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-878590748005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96010
dc.description.abstractTato bakalářské práce se zabývá posouzením zemního vodojemu Libušín a jeho přivaděčů. V části teoretické nalezneme popis prvků vodárenské soustavy a rozdělení vodovodních sítí podle tvaru a umístění. Je zde kapitola zabývající se základními hydraulickými veličinami a fyzikálními zákony nezbytnými pro výpočet kapacity vodovodního potrubí. Důležitá kapitola je potřeba vody. V té je popsán výpočet potřeby vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl a následné použití pro návrh objemu vodojemu. Další kapitola v práci je věnovaná také akumulaci vody, druhům vodojemů a výpočtu celkového objemu vodojemu. V praktické části je proveden popis řešené lokality, včetně občanské vybavenosti a územních plánů potřebných ke zjištění výhledového počtu obyvatel. Dále je zde popsáno také zásobování vodou dané lokality a rozbor dílčích prvků na síti. Následují výpočty potřeby vody pro stávající a výhledový stav obyvatel, posouzení vodojemu, který oblast zásobuje vodou na stávající a výhledovou potřebu vody. Přivaděč je posouzen na potřebný průtok, použitím postupů výpočtu z části teoretické. Na závěr je shrnuto zjištění o kapacitě vodojemu a přivaděče, a navržena případná opatření.cze
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with assessment of groundwater reservoir Libušín and supply lines that bring water into it. There are two main parts, in theoretical one is possible to find a description of elements of the water supply system and their division by their shape or location. There is a chapter that focuses on basic hydraulic quantities and laws of physics that are necessary for designing water system elements. Another important chapter is need for water. In this chapter it is described how to calculate the amount of water needed for population, agriculture and industry. This calculation is later used for projecting the water reservoir. Than there is a part about water accumulation, types of water reservoirs and calculation of volume of the water reservoir. Second part, the practical one, deals with the description of interested locations including civil amenities and future-development plan that is later used to find out how many people could live there in the future. Than there is a description of water supply in chosen locality. Than it talks about calculation of amount of water that is needed for people nowadays and in the future, assessment of the water reservoir which supplies water to this area and assesment of the supply lines. In this part information from the theoretical part of this thesis are used. In the end there is a summary of findings about volume capacity of the water reservoir and it's supply lines and there are proposals for the optimization of this particular water system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVodovodní systémcze
dc.subjectvodojemcze
dc.subjectpřiváděcí řadcze
dc.subjectposouzení kapacitycze
dc.subjectWater reservoireng
dc.subjectwater supply systemeng
dc.subjectwater supply lineseng
dc.subjectcapacity accessementeng
dc.titlePosouzení kapacity přivaděče a vodojemu v obci Libušíncze
dc.titleAssessment of the capacity of the drinking water delivery pipe and the water tank in the village Libušíneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVečeřa Oldřich
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record