Show simple item record

Multifunctional building in Otakarova street, Prague 4dc.contributor.advisorHájek Karel
dc.contributor.authorMilan Navrátil
dc.date.accessioned2021-06-22T22:54:01Z
dc.date.available2021-06-22T22:54:01Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-1084810199705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95932
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v ulici Otakarova v Praze 4 Nuslích. Návrh navazjuje na předdiplomní projekt, v rámci kterého byl odkloněn silniční pruh z prostor mezi navrhovanou stavbou se stanicí metra a tramvajovými zastávkami tak, aby byl umožněn nerušený přechod mezi těmito zastávkami. Stavba uzavírá blok stávající zástavby činžovními domy dvěma nárožními administrativními obejkty a sníženou střední částí s podchodem do vnitrobloku a stanice metra.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the design of a multifunctional house in Otakarova Street in Prague 4 Nusle. The proposal follows on from the Ppre-diploma project, in which the lane was diverted from the space between the proposed building with a metro station and tram stops so as to allow an undisturbed transition between the individual stops. The construction closes the block of existing apartment buildings with two corner administrative buildings and a lowered middle part with an underpass to the courtyard and the metro station.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpolyfunkční důmcze
dc.subjectotakarova ulicecze
dc.subjectprahacze
dc.subjectnuslecze
dc.subjectmultifunctional buildingeng
dc.subjectotakarova streeteng
dc.subjectpragueeng
dc.subjectnusleeng
dc.titlePolyfunkční dům v ulici Otakarova, Praha 4cze
dc.titleMultifunctional building in Otakarova street, Prague 4eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHemer Jan
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record