Show simple item record

Characterization of neutron leakage field spectrum of medical cyclotrondc.contributor.advisorKošťál Michal
dc.contributor.authorMarek Zmeškal
dc.date.accessioned2021-06-22T12:51:58Z
dc.date.available2021-06-22T12:51:58Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifierKOS-983114189605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95843
dc.description.abstractRadionuklidy používané pro pozitronovou emisní tomografii jsou často vyráběny pomocí kompaktních urychlovačů jako je například IBA Cyclone 18/9. Při jejich výrobě vzniká sekundární pole neutronu, které je třeba pro výpočet stínění a aktivace materiálu vhodné popsat. Možným nástrojem k popisu těchto polí jsou simulace pomocí metody Monte Carlo. V této práci bylo provedeno několik simulací s kódy Geant4 a MCNP6.2 a různými fyzikálními modely, které byly porovnány s naměřenými výsledky pomocí scintilační spektrometrie a aktivačních detektoru a také s výsledky z databáze EXFOR. Byly zjištěny velké nedostatky v popisu nízkoenergetických jaderných reakcí protonu v těchto kódech zejména pro produkci vysokoenergetických neutronu a neutronu vyzařovaných ve zpětných úhlech. Byly navrženy dva možné popisy sekundárních neutronu, které by bylo možné použít pro výpočet radiační situace okolo cyklotronu.cze
dc.description.abstractRadionuclides used for positron emission tomography are often produced using compact accelerators such as IBA Cyclone 18/9. During their production, a secondary neutron field is created, which must be appropriately described for the calculation of shielding and activation of materials. A possible tool to describe these fields are simulations using the Monte Carlo method. In this work, several simulations were performed with Geant4 and MCNP6.2 codes and various physical models, which were compared with the measured results using scintillation spectrometry and activation detectors, as well as with the results from the EXFOR database. Major deficiencies have been identified in the description of low-energy nuclear proton reactions in these codes, especially for the production of high-energy neutrons and neutrons emitted at back angles. Two possible descriptions of secondary neutrons have been proposed, which could be used to calculate the radiation situation around cyclotrons.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpozitronová emisní tomografiecze
dc.subjectIBA Cyclone 18/9cze
dc.subjectsekundární neutronové polecze
dc.subjectMonte Carlo simulacecze
dc.subjectGeant4cze
dc.subjectpositron emission tomographyeng
dc.subjectIBA Cyclone 18/9eng
dc.subjectsecondary neutron fieldeng
dc.subjectMonte Carlo simulationeng
dc.subjectGeant4eng
dc.titleCharakterizace únikového spektra neutronů z cyklotronu na produkci radiofarmakcze
dc.titleCharacterization of neutron leakage field spectrum of medical cyclotroneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtefánik Milan
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record