Show simple item record

Evaluation of revitalized Jizera mire water regime.dc.contributor.advisorŠanda Martin
dc.contributor.authorVesta Pushkareva
dc.date.accessioned2021-06-21T22:51:40Z
dc.date.available2021-06-21T22:51:40Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-785932814505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95709
dc.description.abstractCílem této práce je posoudit vliv revitalizace rašeliniště na vodní režim a vyhodnotit jeho průběh až od roku 2008 do 2020. Zájmovou lokalitou je Rašeliniště Jizery, kde revitalizace proběhla v roce 2013. V dané práci jde o dílčí lokalitu VJL-A v povodí bezejmenného pravostranného přítoku Jizery v severní části OP NPR Rašeliniště Jizery. Pomocí měřících přístrojů instalovaných v této lokalitě lze analyzovat celý pozemský vodní režim. Měřící zařízení fungují neustále od roku 2008 a každých 10 minut zaznamenávají informace o teplotě nad terénem a teplotě vzduchu, vlhkosti půdy, úrovni podzemní vody, solární radiaci, vlhkosti vzduchu a rychlosti větru. Pomáhá také meteorologická stanice, která se nachází nedaleko, která také přináší informace o teplotách vzduchu, povrchovém odtoku vody a srážkách v letním období. V této práci proběhla analýza těchto dat, na jejímž základě lze posoudit jaký dopad na vodní režim, půdu a vegetaci přinesla revitalizace rašeliniště.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to assess the impact of peatland revitalization on the water regime and to evaluate its course from 2008 to 2020. The location of interest is the Mire of Jizera, where revitalization took place in 2013. This thesis is focused on a small location VJL-A in the catchment area of the unnamed right-side tributary of the Jizera River in the northern part of the National Nature Reservation Jizera. With the help of measuring instruments installed at this location, the entire terrestrial water regime can be analysed. The measuring devices have been operating continuously since 2008 and every 10 minutes they record information about the temperature above ground and air temperature, soil moisture, groundwater level, solar radiation, humidity and wind speed. A weather station located nearby also helps, which also provides information on air temperatures, surface runoff and summer rainfall. In this work, these data were analyzed, on the basis of which it is possible to assess how the revitalization of the mire influenced the water regime, soil and vegetation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectteplota vzduchucze
dc.subjectpůdní vlhkostcze
dc.subjecthladina podzemní vodycze
dc.subjectrašeliništěcze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectkorelacecze
dc.subjectvodní režimcze
dc.subjectsrážkycze
dc.subjectodtokcze
dc.subjectair temperatureeng
dc.subjectsoil moistureeng
dc.subjectgroundwater leveleng
dc.subjectmireeng
dc.subjectrevitalizationeng
dc.subjectcorrelationeng
dc.subjectwater regimeeng
dc.subjectprecipitationeng
dc.subjectoutfloweng
dc.titleVyhodnocení vodního režimu revitalizovaného jizerského rašeliništěcze
dc.titleEvaluation of revitalized Jizera mire water regime.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVackář František
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record