Show simple item record

Courtyard and Public Space of Apartment Buildingdc.contributor.advisorFingerová Radmila
dc.contributor.authorTereza Sladká
dc.date.accessioned2021-06-18T10:51:41Z
dc.date.available2021-06-18T10:51:41Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-964658038705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95558
dc.description.abstractSmyslem práce bylo navrhnout takové úpravy stávajícího vnitrobloku, které podpoří jeho prostorové kvality a doplní jej o prvky utvářející hierarchii v intimitě jednotlivých prostor. Prostor vymezený čtyřpodlažními dvorními pavlačovými fasádami, vytváří díky svým proporcím polosoukromý charakter uvnitř městské struktury. Pro dosažení kýžené hierarchie intimity jsou v parteru vnitrobloku navrženy dřevěné zaoblené poloprůhledné stěny (šneci). Jejich vnitřní prostory nabízejí největší soukromí s možností pobytu, po obvodu pak pobyt méně intimní. Celkovou atmosféru vnitrobloku doplňuje na osluněné straně struktura kovové konstrukce umožňující pěstování rostlin a narušující monotónnost kamenné fasády. Navržené úpravy okolí parteru objektu vychází z obdobných principů jako řešení vnitrobloku, jde o jeho členění, rozdělení, hierarchii, tak aby byl dobře čitelný ve smyslu prostoru veřejného - poloveřejného - polosoukromého - soukromého.cze
dc.description.abstractPurpose of the thesis was to design such modifications to the existing courtyard that will support its spatial qualities and complete it with elements that make up the hierarchy in the intimacy of individual spaces. Space delimited by four-floor courtyard facades, due to its proportions, creates semi-private character inside urban structure. For achieving the desired hierarchy of intimacy, in the parterre of the courtyard are designed wooden rounded semitransparent walls (snails). The inner spaces of the snails offer the possibility to stay with the greatest privacy, then around the perimeter for less intimate stay. The overall atmosphere of the courtyard is complemented on the sunny side by a metal structure, providing the means to cultivation of plants and disrupting the monotony of the stone facade. Proposed modifications around the parterre of the object are based on analogical principles as courtyard solutions, it is about its segmentation, division, hierarchy, therefore it is coherent in the sense of public - semi-public - semi-private private space .eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthierarchie prostorucze
dc.subjectvegetační předstěnacze
dc.subjectparavánové stěnycze
dc.subjectvnitroblokcze
dc.subjectintimitacze
dc.subjectthe hierarchyeng
dc.subjectcourtyardeng
dc.subjectsemitransparent wallseng
dc.subjectmetal structureeng
dc.subjectintimacyeng
dc.titleVnitroblok a veřejné prostranství bytového domu, Novovysočanská 14, Prahacze
dc.titleCourtyard and Public Space of Apartment Buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeZdebská Markéta
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record