Show simple item record

Design Helpdc.contributor.advisorKarel Marian
dc.contributor.authorKarolína Zbytková
dc.date.accessioned2021-06-18T09:51:35Z
dc.date.available2021-06-18T09:51:35Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-964657981905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95541
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konceptem nositelné asistivní pomůcky pro zlepšení samostatného pohybu a orientace těžce zrakově postižených ve veřejném prostoru. Snažila jsem se o vhled do života nevidomých a pochopit úskalí, která jejich handicap přináší. Cílem bylo nastínit možná řešení produktu, který by vyhodnocoval nebezpečné překážky a upozorňoval na ně uživatele. Navržená elektronická cestovní pomůcka by neměla nahradit klasickou bílou hůl, ale vhodně ji doplnit.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the concept of wearable assistive aid in order to help severely visually impaired with orientation in public spaces. The thesis considers the complicated aspects of life of people with visual impairements. The goal was to outline possible product solutions which addresses the detection and recognition of dangerous obstacles. Proposed electronical travel device should not replace the white cane but create a complementary supplement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnevidomýcze
dc.subjectpomůckacze
dc.subjectorientacecze
dc.subjectpřekážkycze
dc.subjectasistencecze
dc.subjectblindeng
dc.subjectaideng
dc.subjectorientationeng
dc.subjectobstacleseng
dc.subjectassistanceeng
dc.titleDesign Helpcze
dc.titleDesign Helpeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMacík Miroslav
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record