Show simple item record

CZECH HOUSE TAIWANdc.contributor.advisorCísler Ondřej
dc.contributor.authorValerie Heyworth
dc.date.accessioned2021-06-17T19:51:37Z
dc.date.available2021-06-17T19:51:37Z
dc.date.issued2021-06-04
dc.identifierKOS-966394051705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95409
dc.description.abstractNávrh českého kulturního centra a generálního konzulátu v Taipei. Součástí programu je multifunkční společenský sál, galerie, česká hospoda, co-working, vízové oddělení, konzulární oddělení, byty, rezidence konzula s reprezentativním prostorem a veřejná zahrada. Prvotním záměrem návrhu bylo vytvoření veřejného prostoru evokujícího Českou republiku. Vzhledem ke klimatické nevhodnosti klasického náměstí jsem se rozhodla inspirovat pražskou kopcovitostí a vytvořit na pozemku veřejně přístupný park, který by zároveň sloužil jako zkratka mezi dvěma ulicemi. Hlavní ambicí mého projektu bylo akcentovat kontrast mezi jednotlivými částmi budovy : nahoře - dole - uprostřed, tak aby měl každý svou specifickou atmosféru.cze
dc.description.abstractDesign of the Czech Cultural Center and Consulate General in Taipei. The program includes a multifunctional social hall, a gallery, a Czech pub, co-working space, a visa department, a consular department, apartments, a consul residence with a representative space and a public garden. The original intention of the proposal was to create a public space evoking the Czech Republic. Due to the climatic unsuitability of the classic square, I decided to inspire the Prague hills and create a publicly accessible park on the lot, which would also serve as a shortcut between the two streets. The main ambition of my project was to emphasise the contrast between the various parts of the building: top - bottom - in the middle, so that each has their own specific atmosphere.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkulturacze
dc.subjectčechycze
dc.subjecttaiwancze
dc.subjectreprezentacecze
dc.subjectnárodnícze
dc.subjectkonzulátcze
dc.subjectdiplomaciecze
dc.subjectcultureeng
dc.subjectczechiaeng
dc.subjecttaiwaneng
dc.subjectreprezentationeng
dc.subjectnationaleng
dc.subjectconsulateeng
dc.subjectdiplomacyeng
dc.titleČESKÝ DŮM NA TAIWANUcze
dc.titleCZECH HOUSE TAIWANeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZdebská Markéta
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav nauky o budováchcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record