Show simple item record

PIC simulation of Laser Wakefield Electron Acceleration in guided regimedc.contributor.advisorNevrkla Michal
dc.contributor.authorEkaterina Eremenko
dc.date.accessioned2021-06-17T14:51:18Z
dc.date.available2021-06-17T14:51:18Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-980732660605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95366
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na studium šı́řenı́ intenzivnı́ho laserového pulzu plazmatem uvnitř kapiláry s profilem daným výsledky MHD simulace . Použı́vá se modelovanı́ pomocı́ PIC simulace v EPOCH kódu. Rozebı́rá se mechanismus urychlovánı́ elektronů v brázdovém poli laseru, včetně využitı́ plazmového kanálu na vedenı́ laserového pulzu. Princip PIC simulace je stručně popsán a EPOCH kód je představen. Hustotnı́ profil kapiláry je zpracován a simulace dějů v modelované soustavě jsou provedeny. Výsledky jsou zpracovány a vyhodnoceny.cze
dc.description.abstractThe work focuses on the study of the propagation of an intense laser pulse through the plasma inside the capillary discharge waveguide with the density profile given by the results of MHD simulation. PIC simulation with EPOCH code is used. The mechanism of laser wakefield electron acceleration and use of a plasma channel laser pulse waveguide are discussed. The principle of PIC simulation is briefly described and the EPOCH code is introduced. Capillary density profile is processed and simulations of processes in the modeled system are performed. The results are evaluated and discussed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLWFAcze
dc.subjectPlazmový kanálcze
dc.subjectVýbojová kapiláracze
dc.subjectPIC simulacecze
dc.subjectEPOCH kódcze
dc.subjectLWFAeng
dc.subjectPlasma channeleng
dc.subjectCapillary discharge waveguideeng
dc.subjectParticle-In-Cell simulationeng
dc.subjectEPOCH codeeng
dc.titlePIC simulace urychlování elektronů v brázdovém poli laseru ve vlnovodném režimucze
dc.titlePIC simulation of Laser Wakefield Electron Acceleration in guided regimeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHorný Vojtěch
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record