Show simple item record

Economic Analysis of the Company Zásilkovnadc.contributor.advisorBeran Theodor
dc.contributor.authorAnna Haubnerová
dc.date.accessioned2021-06-12T22:53:25Z
dc.date.available2021-06-12T22:53:25Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-1085736316205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95173
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce je provést praktickou ekonomickou a finanční analýzu ve vybraném podniku a navrhnout možná zlepšení. V teoretické části jsou popsány hlavní prvky a metody ekonomické a finanční analýzy. Především se jedná o účetní výkazy jakožto zdroj dat finanční analýzy a metody analyzování řečených prvků pomocí analýzy horizontální a vertikální a v poslední řadě pomocí metody poměrových ukazatelů. Praktická část práce aplikuje poznatky z teoretické části na konkrétní podnik a jejím závěrem je vyhodnocení finanční stability a ekonomického zdraví dané společnosti spolu s možnými návrhy zlepšení.cze
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor thesis is to create a practical economic and financial analysis in a selected company and to suggest possible improvements. The theoretical part describes the main elements and methods of economic and financial analysis. These are primarily financial statements, as a source of data for financial analysis and methods of analyzing said elements using horizontal and vertical analysis and, last but not least, using the method of ratios. The practical part of this thesis applies the knowledge from the theoretical part to a specific company and its conclusion is the evaluation of financial stability and economic health of the company together with possible suggestions for improvement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectekonomická analýzacze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectrozvahacze
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycze
dc.subjectcashflowcze
dc.subjecteconomic analysiseng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjecthorizontal and vertical analysiseng
dc.subjectratio analysiseng
dc.subjectbalance sheeteng
dc.subjectprofit and loss statementeng
dc.subjectcashfloweng
dc.titleEkonomická analýza společnosti Zásilkovnacze
dc.titleEconomic Analysis of the Company Zásilkovnaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLhota Jan
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record