Show simple item record

Alternative Sources of Business Financingdc.contributor.advisorSchlossberger Otakar
dc.contributor.authorPavel Sloup
dc.date.accessioned2021-06-12T22:53:10Z
dc.date.available2021-06-12T22:53:10Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-986692729805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95165
dc.description.abstractCílem práce by mělo být pojednání o možnostech financování potřeb podniků za pomocí cizích zdro-jů. Klasickým zdrojem financování jsou zdroje vlastní nebo cizí na bázi úvěru. Alternativní zdroje jsou však jiného charakteru a nejsou tak zcela využívány. Práce by se měla zaměřit na jiné - tzv. alterna-tivní zdroje, kterými jsou např. leasing, emise dluhopisů, příp. další. Aplikační část práce by mohla zpracovat např. komparativní analýzu různých způsobů a kombinací při financování potřeb podniku.cze
dc.description.abstractThe aim of the work should be to discuss the possibilities of financing the needs of companies with the help of external sources. The classic source of financing is own or foreign sources on the basis of a loan. However, alternative sources are of a different nature and are not fully used. The work should focus on others - the so-called alternative sources, such as leasing, bond issues, or. next. The application part of the work could process, for example, a comparative analysis of various ways and combinations in financing the needs of the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinancování podnikucze
dc.subjectleasingcze
dc.subjectfaktoringcze
dc.subjectcrowdfundingcze
dc.subjectúvěrcze
dc.subjectEnterprise financingeng
dc.subjectleasingeng
dc.subjectfactoringeng
dc.subjectcrowdfundingeng
dc.subjectloaneng
dc.titleAlternativní zdroje financování podnikucze
dc.titleAlternative Sources of Business Financingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVaněček David
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record