Show simple item record

Multi-agent Path Finding for Dynamic Goals in a Generalization of the Pac-man Gamedc.contributor.advisorSurynek Pavel
dc.contributor.authorLukáš Kameník
dc.date.accessioned2021-06-12T22:52:34Z
dc.date.available2021-06-12T22:52:34Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-961987300605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95117
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší problém multi-agentního hledání cest s pohyblivými cíli v zobecnění hry Pac-man. Cílem práce je navrhnout metodu pro plánování pohybu více Pac-manů, kteří pronásledují vystrašené duchy. U Pac-manů je třeba se vyhýbat srážkám. Práce se zaměřuje na způsoby, jak problém pohyblivých cílů efektivně řešit. Pro vyřešení problému multi-agentního hledání cest s pohyblivými cíli byly použity algoritmy od Davida Silvera, jmenovitě Cooperative A*, Hierarchical Cooperative A* a Windowed Hierarchical Cooperative A*, a algoritmus Generalized Adaptive A* pro efektivní řešení podobných problémů hledání cest jedním agentem. S využitím těchto algoritmů byly v~této práci vytvořeny čtyři nové algoritmy, jmenovitě Cooperative Generalized Adaptive A* (CGAA*), Hierarchical Cooperative Generalized Adaptive A* (HCGAA*), Hierarchical+ Cooperative A* (H+CA*) a Hierarchical+ Cooperative Generalized Adaptive A* (H+CGAA*). Algoritmus Cooperative Generalized Adaptive A* dosahuje pravidelně nejlepších výsledků. Přínosem této práce je algoritmus, který může být efektivně použit i pro složitější problémy multi-agentního hledání cest.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis solves a multi-agent pathfinding problem with dynamic targets in a generalization of the Pac-Man game. This work aims to propose a method for planning the movement of multiple Pac-Men who chase frightened ghosts. Collisions should be avoided for Pac-Man. The work focuses on ways to effectively solve the problem of moving targets. To solve the problem of multi-agent pathfinding with moving targets, algorithms from David Silver were used, namely Cooperative A*, Hierarchical Cooperative A* and Windowed Hierarchical Cooperative A*, and the Generalized Adaptive A* algorithm was used to effectively solve similar single-agent pathfinding problems. Using these algorithms, four new algorithms were created in this work, namely Cooperative Generalized Adaptive A* (CGAA*), Hierarchical Cooperative Generalized Adaptive A* (HCGAA*), Hierarchical+ Cooperative A * (H+CA*), and Hierarchical+ Cooperative Generalized Adaptive A* (H+CGAA*). The Cooperative Generalized Adaptive A* algorithm regularly achieves the best results. The benefit of this work is an algorithm that can be effectively used for more complex problems of multi-agent pathfinding.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPac-Mancze
dc.subjectMAPFcze
dc.subjectprohledávání s pohyblivými cílicze
dc.subjectsearch-based MAPF algoritmycze
dc.subjectmodifikace Cooperative A*cze
dc.subjectGeneralized Adaptive A*cze
dc.subjectPac-Maneng
dc.subjectMAPFeng
dc.subjectmoving target searcheng
dc.subjectsearch-based MAPF algorithmseng
dc.subjectmodification of Cooperative A*eng
dc.subjectGeneralized Adaptive A*eng
dc.titleMulti-agentní hledání cest pro dynamické cíle v zobecnění hry Pac-mancze
dc.titleMulti-agent Path Finding for Dynamic Goals in a Generalization of the Pac-man Gameeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKleprlík Luděk
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record