Show simple item record

Modern Trends in Management and Their Reflection in an Organisationdc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorTereza Pilařová
dc.date.accessioned2021-06-11T22:53:26Z
dc.date.available2021-06-11T22:53:26Z
dc.date.issued2021-06-11
dc.identifierKOS-1086044659605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95087
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je prozkoumat změny a trendy, které ovlivňují současný management a posoudit uplatnění těchto změn a trendů ve vybrané organizaci. Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou změn a trendů, které ovlivňují management 21. století. Praktická část prozkoumává pomocí dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů změny a trendy analyzované v teoretické části a jejich uplatnění ve vybrané organizaci. Z průzkumu vyplývá, že organizace vnímá důležité trendy a změny 21. století a taktéž se ve většině z nich angažuje. Na trendech, ve kterých má mezery, však usilovně pracuje a návrhy vyplývající z průzkumu mají firmě pomoci k jejímu dalšímu rozvoji.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to examine the changes and trends affect the current management and assess the application of these changes and trends in the selected organization. The theoretical part of the bachelor thesis deals with the analysis of changes and trends that affect the management of 21st century. The practical part examines using a questionnaire survey and in-depth interviews changes and trends analysed in the theoretical part and their application in an organization. The survey shows that the organization perceives important trends and changes in the 21st century and is also involved in most of them. However, the organization is working hard on trends which are its weakness and the suggestions resulting from the survey should help the company to further develop it.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzměnycze
dc.subjecttrendycze
dc.subjectmanagementcze
dc.subjectorganizacecze
dc.subjectglobalizacecze
dc.subjecttechnologiecze
dc.subjectekologiecze
dc.subjectspolečnostcze
dc.subjectekonomikacze
dc.subjectprůzkumcze
dc.subjectdotazníkcze
dc.subjecthloubkový rozhovorcze
dc.subjectchangeseng
dc.subjecttrendseng
dc.subjectmanagementeng
dc.subjectorganisationeng
dc.subjectglobalizationeng
dc.subjecttechnologyeng
dc.subjectekologyeng
dc.subjectsocietyeng
dc.subjecteconomyeng
dc.subjectresearcheng
dc.subjectquestionnaireeng
dc.subjectin-depth intervieweng
dc.titleNovodobé trendy v managementu a jejich reflexe ve vybrané organizacicze
dc.titleModern Trends in Management and Their Reflection in an Organisationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJemala Marek
theses.degree.grantorinstitut veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record