Show simple item record

Optical rods defects detection and classificationdc.contributor.advisorNovák Jakub
dc.contributor.authorMatěj Latka
dc.date.accessioned2021-06-11T22:52:42Z
dc.date.available2021-06-11T22:52:42Z
dc.date.issued2021-06-11
dc.identifierKOS-961987842205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95069
dc.description.abstractPráce se zabývá automatizovanou detekcí a klasifikací vad na skleněných tyčích. Jsou analyzována předchozí řešení podobných problémů a popsán vlastní postup, v rámci kterého byly navrženy čtyři snímací soustavy využívající pokročilých optických prvků a osvětlení. Dále byly upraveny a rozšířeny analyzované metody detekce a klasifikace vad. Druhá z nich, využívající model založený na moderní architektuře Faster R-CNN, detekuje správně na jednom z datasetů 83 % vad a správně klasifikuje 77 % z nich.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the automated detection and classification of defects on glass rods. Previous solutions of similar problems are analysed and a new approach is proposed. Four camera systems using advanced optical components and lighting are designed. Also, analysed defect detection and classification methods are modified and extended. One of them using a model based on the modern Faster R-CNN architecture is able to detect 83 % of defects and to correctly classify 77 % of them.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkamerový systémcze
dc.subjectzpracování obrazucze
dc.subjectsnímání sklacze
dc.subjectkonturycze
dc.subjecttvarové deskriptorycze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectdetekce objektůcze
dc.subjectneuronová síťcze
dc.subjectMask R-CNNcze
dc.subjectcamera systemeng
dc.subjectimage processingeng
dc.subjectglass capturingeng
dc.subjectcontourseng
dc.subjectgeometric featureseng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectobject detectioneng
dc.subjectneural networkeng
dc.subjectMask R-CNNeng
dc.titleSnímání a následná detekce a klasifikace vad skleněných tyčícze
dc.titleOptical rods defects detection and classificationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFriedjungová Magda
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record