Show simple item record

Algorithms for video analysis of customer behavior in front of retail storedc.contributor.advisorBrchl Lukáš
dc.contributor.authorDavid Mašek
dc.date.accessioned2021-06-11T22:52:23Z
dc.date.available2021-06-11T22:52:23Z
dc.date.issued2021-06-11
dc.identifierKOS-961987430605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95067
dc.description.abstractCílem této práce je návrh frameworku pro sledování osob na záznamu z jedné staticky umístěné kamery, s vedlejším cílem extrakce věku a pohlaví sledovaných osob. Práce je zaměřena na prostředí maloobchodu. Hlavní algoritmus funguje na principu sledování na základě detekcí. Asociace detekcí k identitám je založena na informacích o poloze a vzhledu získaných z konvolučních neuronových sítí. Kalman filtr je použit pro robustní reprezentaci identit a jejich aktualizaci. Algoritmus vyhodnocujeme s několika modely pro detekci na datasetu získaném z cílového prostředí. Také vyhodnocujeme zlepšení výkonu zíkané použitím optimalizačního frameworku TensorRT. Výsledná aplikace dosahuje 0.91 MOTA na testovacím datasetu, se snímkovací frekvencí 13 snímků za sekundu na zařízení Jetson NX.cze
dc.description.abstractThis thesis aims to design a framework for tracking people based on a stream from a single stationary camera, with the secondary goal of extracting age and gender information for tracked people. The focus of this work is on the retail shop environment. The main algorithm follows the tracking by detection approach. The matching of detections to tracks is done based on spatial and visual information from convolutional neural networks. Kalman filter is used for robust state representation and updates. We evaluate the algorithm with multiple detector models on a dataset collected from the target environment. We also evaluate the performance improvements from using the TensorRT optimization framework. The resulting application achieves 0.91 MOTA on the testing dataset, with frame rate of 13 FPS on the Jetson NX platform.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpočítačové viděnícze
dc.subjectsledování osobcze
dc.subjectextrakce demografických údajůcze
dc.subjectTensorRTcze
dc.subjectcomputer visioneng
dc.subjectpeople trackingeng
dc.subjectdemographic information extractioneng
dc.subjectTensorRTeng
dc.titleAlgoritmy pro video analýzu chování zákazníků před vstupem do retailové pobočkycze
dc.titleAlgorithms for video analysis of customer behavior in front of retail storeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHrabák Pavel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record