Show simple item record

INTERIOR VTOLdc.contributor.advisorJaroš Jan
dc.contributor.authorVojtěch Polesný
dc.date.accessioned2021-06-10T08:51:44Z
dc.date.available2021-06-10T08:51:44Z
dc.date.issued2021-06-04
dc.identifierKOS-966393798105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94835
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studií a návrhem konceptu dispozice interiéru v leteckém dopravním prostředku Zuri Four. Jedná se o takzvaný VTOL (Vertical Take-Off and Landing). Je to dopravní prostředek schopný vzlétnout a přistát ve vertikálním směru. Samotný let je ale již ve směru horizontálním. Technologie je v současnosti pro masovou dopravu ve fázi vývoje. Jako očekávaný nástup služeb UAM (Urban air mobility) dopravy bývá uváděn rok 2024. A proto je teď pravý čas na zahájení tvorby vizuální podoby tohoto futuristického dopravního prostředku. Mou snahou bylo navrhnout odpovídající design pro tento zcela nový způsob cestování. Ve spolupráci s firmou Zuri, vyvíjející letoun Zuri Four, jsem dostal koncepční model letounu s určitými specifikacemi na tvorbu interiéru. Technologické limity a specifikace umístění některých nezbytných prvků v kabině určovalo základní rozdělení prostoru. Dále nezbytné vybavení a požadavky pro cestující, odpovídající standard cestování na této úrovni. Cílem práce bylo najít vhodnou koncepční formu pro tyto zadané prostory: kabina commuter - jedná se o kabinu, schopnou pojmout 3 cestující s maximálním využitím prostoru a důrazem na pohodlí. kabina executive - luxusní kupé s dvěma sedadly určené k prvotřídní úrovni cestování s nadstandardním vybavením.cze
dc.description.abstractThis thesis is concerned with studying and designing the layout concept of the interior space in a transport aircraft Zuri Four. It is a VTOL (Vertical Take-Off and Landing) vehicle. It is an aircraft with the purpose of transport, and is able to take off and land in a vertical direction. The flight itself is in a horizontal direction. At present the technology for mass production is in a stage of development. The expected beginning of usage of the UAM (Urban Air Mobility) transport services is said to be in year 2024. And that is why now is the right time to start creating the visual representations of this futuristic transport aircraft. My goal was to create an adequate design for this new way of transport. In cooperation with the Zuri company, developing the Zuri Four aircraft, I have been given a conceptual model of the aircraft with certain specifications for the interior design. The technological limits and specifications concerning the placements of certain vital aspects in the cabin dictated the basic layout of the space, as did essential pieces of equipment and other requirements, so that the passengers travel in comfort according to the standards of this way of transport. The aim of the thesis was to find an appropriate concept for these assigned spaces: commuter cabin – is a cabin able to fit 3 passengers, with maximum usage of the space, and made with the purpose of comfort. cxecutive cabin – luxurious cabin with two seats, made for first-class level of transport, equipped with above average amenities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVTOLcze
dc.subjectSTOLcze
dc.subjectUAMcze
dc.subjectKABINAcze
dc.subjectINTERIÉRcze
dc.subjectPRŮMYSLOVÝ DESIGNcze
dc.subjectTRANSPORTNÍ DESIGNcze
dc.subjectVTOLeng
dc.subjectSTOLeng
dc.subjectUAMeng
dc.subjectCABINeng
dc.subjectINTERIOReng
dc.subjectTRANSPORT DESIGNeng
dc.subjectAIRPLANEeng
dc.subjectEASAeng
dc.subjectÚCLeng
dc.subjectEVTOLeng
dc.subjectAIR TAXIeng
dc.subjectPASSENGERSeng
dc.subjectFLIGHTeng
dc.subjectAIRCRAFTeng
dc.subjectVERTIPORTeng
dc.subjectCOMMUTEReng
dc.subjectEXECUTIVEeng
dc.subjectAIRLINE SEATeng
dc.subjectERGONOMICeng
dc.titleINTERIÉR VTOLcze
dc.titleINTERIOR VTOLeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePřibil Jiří
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record