Show simple item record

Ventilation of the Administrative and Shopping Centerdc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorSabina Horáková
dc.date.accessioned2021-02-24T11:57:16Z
dc.date.available2021-02-24T11:57:16Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1084809826105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93594
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá větráním administrativně-obchodního centra v Praze – Vršovicích a je rozdělena do dvou částí. První část – koncept TZB daného objektu, dokumentovaná průvodní zprávou a blokovým schématem. Druhá část – projekt vzduchotechniky ve formě rozšířené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, výpočty, výkresy a výkaz výměr.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on ventilation of the administrative and shopping center in Prague and it is divided into two parts. First part – concept of technical equipment of buildings, documented by accompanying report and block diagram. Second part – the ventilation project in the form of expanded project documentation for the issuance of building permit. Project documentation includes technical report, calculations, drawings and statement of acreage.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVzduchotechnikacze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectvelkoprostorové kancelářecze
dc.subjectfitnesscze
dc.subjectrestauracecze
dc.subjectobchodní jednotkycze
dc.subjectVentilationeng
dc.subjectopen-spaceseng
dc.subjectfitnesseng
dc.subjectrestauranteng
dc.subjectshopeng
dc.titleVětrání administrativně-obchodního centracze
dc.titleVentilation of the Administrative and Shopping Centereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMiškovský Petr
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record