Show simple item record

Air-Conditioning of a Cultural Centerdc.contributor.advisorAdamovský Daniel
dc.contributor.authorVáclav Hába
dc.date.accessioned2021-02-24T11:57:17Z
dc.date.available2021-02-24T11:57:17Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1084809825305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93574
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována problematice vzduchotechniky v kulturním domě. Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu pro systém vzduchotechniky s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí. Součástí tohoto koncepčního návrhu jsou koordinační schémata, průvodní zpráva a základní výpočty. Navržený koncept vzduchotechniky je dále zpracován v úrovni prováděcí projektové dokumentace, která obsahuje technickou zprávu, půdorysy, řezy křížení potrubí, řezy ve strojovnách vzduchotechniky, výpočty určitých zařízení a výpis prvků. Podkladem pro vypracování byla dokumentace stávajícího stavu stavby poskytnuta provozovatelem objektu.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is devoted to the issue of air conditioning in the culture house. The aim of this work is to create a conceptual design for the air conditioning system with respect to the quality of the indoor environment. This conceptual design includes coordination schemes, an accompanying report and basic calculations. The proposed concept of air conditioning is further elaborated at the level of project documentation, which contains a technical report, floor plans, sections of pipe crossings, sections in air conditioning machines, basic calculations of other equipment and a list of elements. The basis for the elaboration was the documentation of the current state of the construction provided by the operator of the building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVnitřní prostředícze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectvýměna vzduchucze
dc.subjectvzduchotechnická jednotkacze
dc.subjectdistribuční elementycze
dc.subjectzpětné získávání teplacze
dc.subjectvzduchovodycze
dc.subjectvzduchotechnikacze
dc.subjecttepelná zátěžcze
dc.subjectIndoor environmenteng
dc.subjectventilationeng
dc.subjectair exchangeeng
dc.subjectair handling uniteng
dc.subjectdistribution elementseng
dc.subjectheat recoveryeng
dc.subjectair ductseng
dc.subjectair conditioningeng
dc.subjectheat loadeng
dc.titleVzduchotechnika kulturního domucze
dc.titleAir-Conditioning of a Cultural Centereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRubina Aleš
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record