Show simple item record

Possibilities of using the EPANET 2.0 program for modeling irrigation systems of sports grounds.dc.contributor.advisorHorký Filip
dc.contributor.authorJan Všetečka
dc.date.accessioned2021-02-24T11:54:07Z
dc.date.available2021-02-24T11:54:07Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifierKOS-1084808284205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93456
dc.description.abstractPředmětem této práce je zjištění možností využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých závlahových systémů, jejich dělení a návrh. Je zde popsána hydraulika tlakového potrubí, charakteristika potrubí a čerpadel a typy modelů trubních systémů. Praktická část popisuje automatické závlahové systémy vybraných sportovních ploch, jejich návrh a následné vyhotovení matematických modelů pro každou plochu. Jsou zde prezentovány výsledky sledovaných hydraulických veličin a následná diskuze možností použití programu EPANET. Cílem práce je zhodnocení možností použití programu EPANET při návrhu a provozu závlahových systémů a definovat rozsah tohoto použití pro jednotlivé plochy.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is to determine possibilities of using an EPANET 2.0 program for modelling sports fields irrigation systems. Theoretical part contains description of individual irrigation systems, their division and design. In the theoretical part is also described pressure piping hydraulics, piping characteristics, pumps and types of pipe system models. Practical part describes the automatic irrigation system of selected sports fields, their design and subsequent execution of mathematical models for every each of these sports fields. In the next part of the thesis are presented results of monitored hydraulic quantities and subsequent discussion options of the EPANET program usage. The objective of the work is to evaluate the possibilities of using the EPANET program in the design and service of irrigation systems and to define the scope of this use for individual areas.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEPANET 2.0cze
dc.subjectAutomatický závlahový systémcze
dc.subjectHydraulikacze
dc.subjectČerpadlocze
dc.subjectEPANET 2.0eng
dc.subjectAutomatic irrigation systémeng
dc.subjectHydraulicseng
dc.subjectPumpeng
dc.titleMožnosti využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť.cze
dc.titlePossibilities of using the EPANET 2.0 program for modeling irrigation systems of sports grounds.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVejsada Jakub
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record